Aktuella kurser

 • 21.02.2019

  Trauma

  Föreläsningsdag om TRAUMA den 21.
  Läs mera

 • 25.02.2019

  Viltbruk och naturturism, 5 sp

  Informationen uppdateras ännu med namn på föreläsare.
  Läs mera

 • 01.03.2019

  Socialhandledning och dokumentering/ urvalsprov till e-socionom

  Kursen är en del i urvalsprov till e-socionom och öppen enbart för dig som söker in till e-socionom våren 2019, virtuella studier.
  Läs mera

 • 01.03.2019

  Perspektiv på en mångprofessionell social- och hälsovård 5 sp , nätkurs,Våren 2019

  Kurskod:USOÅ15VO422

  Kompetenser:
  - känner till nationella och regionala strategier för utvecklandet av en mångprofessionell social- och hälsovård
  - får kunskap om aktuella och planerade mångprofessionella verksamhetsmodeller inom social - och hälsovårdsområdet
  - utvecklar sina kompetenser i mångprofessionellt arbete

  Kursen är digital och går via lärplattformen Moodle
  Kursen inleds 1.
  Läs mera

 • 05.03.2019

  International Contracts, 3 sp

  Courselanguage: English
  Kurskod: FEV18IA04

  Innehåll:
  Allmän avtalsrätt
  Specifik avtalsrätt

  Lärare: Mika Kärkkäinen

  Eventuella frågor kan riktas till:
  anna-lena.
  Läs mera

 • 18.03.2019

  Ensemblerytmik, Lärkkulla, 3sp

  Förkunskapskrav:
  Goda grundkunskaper i ensemblespel och huvudämne.
  Läs mera

 • 22.03.2019

  Skatterätt-vero-oikeus, 3 sp

  Kursspråk: Svenska
  Kurskod: FEV18JUS02
  Innehåll:
  Skattelagstiftning
  Beskattningsformer
  Internationell beskattning

  Lärare:
  Filip Riska

  Eventuella frågor kan riktas till:
  anna-lena.
  Läs mera

 • 11.04.2019

  Innovationsrace - idéutvecklings- och pitchingtävling

  Innehåll:
  Studerande jobbar i tvärfackliga grupper för att lösa valt problem inom 48h.
  Läs mera