Aktuella kurser

 • 30.08.2018

  Specialiseringsutbildning inom Bioekonomi, 30sp

  Yrkeshögskolan Novia / Campus Raseborg anordnar i samarbete med HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu och Helsingfors universitet denna specialiseringsutbildning inom bioekonomi som pågår under läsåret 2018-2019.
  Läs mera

 • 01.09.2018

  LEDARSKAP inom Social- och hälsovård 30 sp

  LEDARSKAP inom social- och hälsovård 30 sp

  Via Öppna YH vid Novia kan du studera Ledarskap inom social- och hälsovård, totalt 30sp.
  Läs mera

 • 01.09.2018

  Självledarskap 5 sp Ht 2018

  Självledarskap 5 sp
  Kompetenser:
  Lär känna Claes Janssens teori Förändringens Fyra Rum (även kallad Fyrarummaren och kan tillämpa den i arbetet som ledare
  Blir medveten om de egna preferenserna och den egna Fyrarummaren
  Får verktyg att analysera och utveckla det egna ledarskapet och synliggöra eventuella utvecklingsbehov
  Kan utveckla det egna självledarskapet, vågar utmana sina egna föreställningar och sätta upp mål för verksamheten

  Innehåll:
  - utvecklingsverktyget Förändringens Fyra Rum, Personlig Dialektik
  - Självledarskap och coaching
  - Värderingar, motivation och drivkrafter
  - Självutveckling och självkännedom
  - Hemuppgifter och ett närstudietillfälle (närvaro rekommenderas)

  Datum:
  25.
  Läs mera

 • 06.09.2018

  Grundläggande Moodle-kurs, kurs 1

  Kompetenser:
  Studerande behärskar:
  - De grundläggande funktionerna i Moodle
  - Moodle som ett stödverktyg för kursgenomförande

  Innehåll:
  Att skapa en Moodle-sida (tema och veckoformat)
  Att strukturera en Moodle-sida (vad ska finnas med och hur ska det struktureras)
  Att skriva en text, ladda upp en fil och lägga till media.
  Läs mera

 • 06.09.2018

  Videoinspelning och - redigering, Åbo

  Antagningskriterier:
  Tillgång till Powerpoint, MS Stream och Windows Movie Maker.
  Läs mera

 • 13.09.2018

  Moodle i virtuell undervisning, kurs 1

  Kompetenser:
  Studerande kan:
  - Genomföra en virtuell kurs i Moodle
  - De mer avancerade funktionerna i Moodle

  Innehåll och arbetsformer:
  Innehållet utformas baserat på en enkät som studerande fyller i.
  Läs mera