Aktuella kurser, januari 2019

 • 01.01.2019

  Öppna YH: Etappvis till sjukskötare fortsättning våren 2019

  Etappvis till sjukskötare, fortsättning våren 2019
  Kurser erbjuds ur sjukskötarnas läroplan, som öppen yrkeshögskolekurser i Vasa.
  Läs mera

 • 07.01.2019

  Grunder i fysik för byggbranschen

  Dethär är en delkurs inom ramen för smarbete Arcadia-Novia / Byggnadsteknik
  I övrigt enligt lärares anvisning.
  Läs mera

 • 07.01.2019

  Konstruktionsplaneringens grunder

  Dethär är en delkurs inom ramen för smarbete Arcadia-Novia / Byggnadsteknik
  I övrigt enligt lärares anvisning.
  Läs mera

 • 10.01.2019

  Videoinspelning och -redigering, kurs 2, distanskurs

  Antagningskriterier:
  Tillgång till Powerpoint, MS Stream och Windows Movie Maker.
  Läs mera

 • 11.01.2019

  Moodle i virtuell undervisning, kurs 2

  Förkunskapskrav:
  Grunderna i Moodle.
  Läs mera

 • 17.01.2019

  Lösnings- och resursfokuserat arbete, grundkurs 5 sp

  Målgrupp: Personal inom social- och hälsovård, skola och andra intresserade inom t.
  Läs mera

 • 17.01.2019

  Grundläggande Moodle-kurs, kurs 2

  Kompetenser:
  Studerande behärskar:
  - De grundläggande funktionerna i Moodle
  - Moodle som ett stödverktyg för kursgenomförande

  Innehåll:
  Att skapa en Moodle-sida (tema och veckoformat)
  Att strukturera en Moodle-sida (vad ska finnas med och hur ska det struktureras)
  Att skriva en text, ladda upp en fil och lägga till media.
  Läs mera

 • 24.01.2019

  Specialiseringsutbildning inom Bioekonomi, 30sp

  Yrkeshögskolan Novia / Campus Raseborg anordnar i samarbete med HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu och Helsingfors universitet denna specialiseringsutbildning inom bioekonomi som pågår under året 2019.
  Läs mera