Smärthantering

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Fortbildning för vårdpersonal Starten framflyttad till 15.2.19 och följande fyra närvarodagar är: 14.3,15.3,5.4 och 3.5. Alla fem närvarodagar är från kl 9-16. Studierna omfattar 5 sp. Undervisningen förverkligas som flerforms studier omfattande föreläsningar och seminarieuppgift. Ort: Vasa, YH Novia, Campus Vasa, Alere, Wolffskavägen 31 Innehåll: - Case Managering - smärtpatienten i vårdprocessen - akut och kronisk smärta - smärtdiagnostik - metoder för att behandla och/eller bemästra olika smärttillstånd - intervjuteknik - metoder för att bedöma, värdera och följa upp smärtan - verktyg för att bedöma patientens hälsoresurser - Fpa stöd Kompetenser: - förmåga att identifiera och diagnostisera patientens vårdbehov, bedöma vilka vårdåtgärder som behövs samt genomföra dessa självständigt eller tillsammans med andra yrkeskategorier. - förmåga att handleda patienten och anhöriga. - förmåga att identifiera patientens och anhörigas behov av psykosocialt stöd. - förmåga att värdera och motivera behandlingsmetoder vid olika kliniska smärttillstång baserat på evidens - få kunskaper i analys och utredningsmetodik vid olika smärttillstånd. - fördjupade kunskaper i farmakologiska och icke farmakologiska behandlingsprinciper vid smärta. Sista anmälningsdag. 1.2.2019

Kursavgift

735 € + 24 % moms

Kursspråk

Svenska

Bilagor


Tidpunkt

15.02.2019 - 30.06.2019

Visa alla tidpunkter

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa