Smärthantering

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Fortbildning för vårdpersonal Start. 29.10.2018 Sidan uppdateras kontinuerligt. Studierna omfattar 5 sp. Undervisningen förverkligas som flerforms studier omfattande föreläsningar och seminarieuppgift. Närvarodagar i Vasa: 29.10, 28.11, 23.1, 15.2, 15.3 Ort: Vasa, YH Novia, Campus Vasa, Alere, Wolffskavägen 31 Innehåll: - Case Managering - smärtpatienten i vårdprocessen - akut och kronisk smärta - smärtdiagnostik - metoder för att behandla och/eller bemästra olika smärttillstånd - intervjuteknik - metoder för att bedöma, värdera och följa upp smärtan - verktyg för att bedöma patientens hälsoresurser - Fpa stöd Kompetenser: - förmåga att identifiera och diagnostisera patientens vårdbehov, bedöma vilka vårdåtgärder som behövs samt genomföra dessa självständigt eller tillsammans med andra yrkeskategorier. - förmåga att handleda patienten och anhöriga. - förmåga att identifiera patientens och anhörigas behov av psykosocialt stöd. - förmåga att värdera och motivera behandlingsmetoder vid olika kliniska smärttillstång baserat på evidens - få kunskaper i analys och utredningsmetodik vid olika smärttillstånd. - fördjupade kunskaper i farmakologiska och icke farmakologiska behandlingsprinciper vid smärta. Sista anmälningsdag. 22.10.18

Kursavgift

735 € + 24 % moms

Kursspråk

Svenska

Bilagor


Tidpunkt

HT 29.10.2018 - 31.12.2018
VT 01.01.2019 - 31.03.2019

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa