Hållbar utveckling

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Studerande förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling utgående från ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Studerande kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha redskap att verka för global hållbar samhällsutveckling. Studerande blir väl insatt i arbetarskyddslagar och förordningar samt bekant med andra instansers verksamhet som arbetar med arbetarskyddsfrågor. Ev. frågor riktas till: Katarina Vironen, lektor, mobil: 050 59591290, katarina.vironen@novia.fi

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för dig som är examensstuderande inom någon yrkeshögskola i Finland. Vänligen nämn i rutan för "eventuell tilläggsinformation" vid vilken yrkeshögskola du studerar, samt din studiekod. För studerande via öppna yh kostar kursen 30€

Kursspråk

Svenska

Anmälningsinformation

Du kan anmäla dig till denhär kursen från och med 15.3.2018
Kursen är virtuell och finns på platformen MOODLE. Du kommer att få information från kurslärare den 15.6 när platformen öppnas.
Du kan logga in på den med ditt HAKA lösenord. (Novias egna studerande använder sitt Novia lösen)
Ifall du inte är inskriven vid någon yrkeshögskola och/eller inte har HAKA lösen, vänligen meddela detta i rutan för "tilläggsinformation".
Vi förbehåller oss rättigheten att inhibera kursen om för få anmäler sig.

Tidpunkt

15.06.2018 - 14.08.2018