Lösnings- och resursfokuserat arbete, grundkurs 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Målgrupp: Personal inom social- och hälsovård, skola och andra intresserade inom t.ex. frivilligorganisationer. Omfattning: 5 sp. Tre närstudiedagar, eget arbete, litteratur. Tidtabell: Våren 2019, tre närvarodagar 17.1-18.1.2019 och 8.3.2019. Målsättningar: Deltagaren får kännedom och känsla för lösnings- och resursfokuserat arbete och hur det kan användas i det egna arbetet. Innehåll: -historia bakom synsättet -lösningsfokuserad filosofi och tänkesätt -det lösningsfokuserade samtalet och samtalsmetoden, intervjuteknik -individens resurser och kompetens -att omvandla problem till målsättning -verktyg och redskap inom lösningsfokuserat synsätt -kritik mot lösningsfokuserat arbete Föreläsare: Mats Hildén, organisationskonsult, arbetshandledare och psykoterapeut ( www. coreconsulting.fi) Ort: Vasa, Wolffskavägen 31, Campus Vasa,Alere Sista anmälningsdag: 3.1.2019 Bindande anmälan. Efter att anmälningstiden gått ut debiteras halva avgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Kursavgift

470 € + 24 % moms

Kursspråk

Svenska

Bilagor


Tidpunkt

17.01.2019 - 08.03.2019

Dölj alla tidpunkter
Tors 17.01.2019 08:00-16:00
Fre 18.01.2019 08:00-16:00
Fre 08.03.2019 08:00-16:00

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa