Öppna YH: Etappvis till sjukskötare fortsättning våren 2019

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Etappvis till sjukskötare, fortsättning våren 2019 Kurser erbjuds ur sjukskötarnas läroplan, som öppen yrkeshögskolekurser i Vasa. Du blir inskriven som bistuderande vid Öppna Yh. Vårens fyra kursutbud: VÅV14BV04 Immunologi och patologi, 3 sp Ulla Penttinen. Två närvarodagar 8.1 kl. 10-16 och 22.1 kl. 10-16 samt tent 8.2 kl 9-11.30 VÅV14BV01 Människans fysiologi och anatomi 2, 3 sp Camilla Ribacka Datum: 15.2 kl 10-16, 14.3 kl 10-16. Tent 29.3 kl. 8.30-10.30 VÅV18KV02 Vårdens teoretiska och etiska grunder,3 sp Anita Wikberg 8.3 kl. 8.30-16, 29.3 kl. 12-16, 5.4 kl. 8.30-11.30 samt introduktion i vårdetik i datasal eftermiddag, ca 2 timmar. Slutseminarium 25.4kl.9-15 VÅV18BV03 Klinisk mikrobiologi och hygien, 3 sp Ulla Penttinen 4.4 kl. 9-16.30 Anna-Lena Nieminen 11.4, ca 4 timmar men tidpunkten meddelas senare. Tent 3.5 kl 9-11.30 Virtuell kurs: Människans fysiologi o anatomi 1, 3 sp. 29.1-9.4, virtuell via Moodle men papperstent 9.4 kl 14-16 i Vasa. Vi kollar upp vid informationstillfället den 8.1 vem som är intresserad av denna kurs. För att erhålla sjukskötareexamen krävs, att du i något skede ansöker ( senast vid 60 sp) , i samband med gemensam ansökning till utbildningen. Utbildningen riktar sig till personer med en yrkesexamen på andra stadiet. Plats: Vasa, Wolffskavägen 31, Alere Start 8.1. kl 9-10 introduktion och sedan startar första kursen Immunologi kl 10 -16 Bindande anmälan senast 12.12.18.

Kursavgift

15 euro per studiepoäng, max 75 euro för vårterminen 2019

Kursspråk

Svenska

Bilagor


Tidpunkt

01.01.2019 - 31.07.2019

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa