Öppna YH: Etappvis till sjukskötare fortsättning våren 2019

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Etappvis till sjukskötare, fortsättning våren 2019 Kurser erbjuds ur sjukskötarnas läroplan, som öppen yrkeshögskolekurser i Vasa. Du blir inskriven som bistuderande vid Öppna Yh. Vårens fyra kursutbud: VÅV14BV04 Immunologi och patologi, 3 sp Överlärare Ulla Penttinen. Två närvarodagar 8.1 kl. 10-16 och 22.1 kl. 10-16 samt tent 8.2 kl 9-11.30 VÅV14BV01 Människans fysiologi och anatomi 2, 3 sp Datum: 15.2 kl 10-16, 14.3 kl 10-16. Tentdatum oklart ännu, blir i slutet av mars. VÅV18BV03 Klinisk mikrobiologi och hygien, 3 sp VÅV18KV02 Vårdens teoretiska och etiska grunder,3 sp För att erhålla sjukskötareexamen krävs, att du i något skede ansöker ( senast vid 60 sp) , i samband med gemensam ansökning till utbildningen. Utbildningen riktar sig till personer med en yrkesexamen på andra stadiet. Plats: Vasa, Wolffskavägen 31, Alere Start 8.1. kl 9-10 introduktion och sedan startar första kursen Immunologi kl 10 -16 Bindande anmälan senast 12.12.18.

Kursavgift

15 euro per studiepoäng, max 75 euro för vårterminen 2019

Kursspråk

Svenska

Bilagor


Tidpunkt

01.01.2019 - 31.07.2019

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa