Kurser inom byggnadsteknik på Novia i Arcada-Novia kurssamarbete, läsåret 2018-2019

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Dethär är kurser som erbjuds inom ramen för ett avtalssamarbete Novia-Arcada. Följande kurser ingår i samarbetet: Grunder i arbetarskydd och byggjuridik, 3sp (BYE14BT05), Raseborg, Lärare: Mats Lindholm Konstruktionsplaneringens grunder, 3sp (BYE14BT04), Raseborg, Lärare: Johan Degerlund Grunder i fysik för byggbranschen, 3sp ( BYE14BT04, Raseborg, Lärare: Towe Andersson Byggnadsvård och -sanering, 3sp (BYV14EF05) Vasa, Lärare: Anders Borg, Våren 2019

Kursspråk

Svenska

Anmälningsinformation

Denhär anmälningsportalen fungerar som när du köper något på nätet:
Ifall du inte studerat tidigare via öppna yh (köpt någon kurs tidigare) och anmält dig via denhär portalen så skapar du dig först ett konto.
Ifall du tidigare varit inskriven vid Öppna YH och då anmält dig via denhär portalen så loggar du bara in.
Sen anmäler du dig till kurser - kom ihåg att kryssa i vilka kurser du vill gå.
Avsluta genom att godkänna och bekräfta "köpet" av kurser.

Tidpunkt

HT 01.08.2018 - 31.12.2018
VT 01.01.2019 - 31.08.2019

Schemaläggning

Grunder i arbetarskydd och byggjuridik, 3sp: Tidpunkt: 27.8-16.12.2018
Konstruktionsplaneringens grunder, 3sp: Tidpunkt: 7.1-3.3.2019
Grunder i fysik för byggbranschen, 3sp: Tidpunkt: 7.1-3.3.2019
Byggnadsvård och -sanering, 3sp: Tidpunkt: Våren 2019

De kurser som anordnas av Raseborg undervisas i klassrum med egen studerandegrupp i Raseborg och de studerande från Arcada som deltar gör detta simultant online från sitt klassrum på Arcada.

Kursen som erbjuds av Novia i Vasa hålls delvis i Helsingfors.

Närmare information om kurserna finns till påseende på Novias Moodle, dit Arcada studerande redan nu kan logga in via Moodle.


I övrigt i enlighet med lärares anvisning