Viltbruk och naturturism, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Informationen uppdateras ännu med namn på föreläsare. Kursinnehåll: - Viltets och jaktens ekonomiska värde och potential - Viltförvaltningen i Finland: organisationer, lagstiftning och strategier - Populationsdynamik - Förvaltningsplaner för viltstammarna - Viltbiotoper, gynnande av befintliga och skapande av nya - Hantering av intressekonflikter - Regler för kötthantering Kompetenser: Efter genomförd kurs är målet att den studerande: - har en god kännedom i/förståelse för viltbrukets potential - känner till principerna för en adaptiv förvaltning av viltstammen - känner till viltförvaltningens administration och organisationer - har insikt i olika intressegruppers syn på viltbruk - har en fördjupad förståelse för planering av jord- och skogsbruk med hänsyn till viltets livsmiljöer - kan uppgöra en plan för hållbart nyttjande av en viltresurs - har en god kännedom i/förståelse för viltbrukets potential - känner till principerna för en adaptiv förvaltning av viltstammen - känner till viltförvaltningens administration och organisationer - har insikt i olika intressegruppers syn på viltbruk - har en fördjupad förståelse för planering av jord- och skogsbruk med hänsyn till viltets livsmiljöer - kan uppgöra en plan för hållbart nyttjande av en viltresurs Arbetsformer: - Föreläsningar - Litteraturstudier - Infosök och inlämningsuppgifter - Exkursioner Bedömning Enligt skalan 1-5 Liiteratur och studiematerial anvisas i Moodle Ansvarsperson för kursen är Johnny Sved fornamn.efternamn@nvoia.fi mobil: 0400967648 Johnny svarar även på frågor och ger information om kursen

Kursavgift

Öppna yh avgiften är 75€/termin. Högskolestuderande, andra stadiets studerande, beväringar och Novia egen personal studerar gratis.

Kursspråk

Svenska

Anmälningsinformation

DU ANMÄLER DIG TILL UTBILDNINGEN SÅHÄR:
Anmälningaportalen fungerar som en butik på webben. Du skapar först ditt konto och anmäler dig sen till utbildningen.
OBS! Kom ihåg att godkänna villkor och bekräfta din anmälan på slutet.

Har du problem med anmälan?
Kontakta anita.kronqvist@novia.fi (må-to)
050-527 4868

Tidpunkt

25.02.2019 - 31.05.2019

Schemaläggning

Kursen förverkligas i flerform. Föreläsningar i Ekenäs 14h (streamas), självstudier med inlämningsuppgifter 43h, affärsplan 54h och exkursioner 24h , totalt en arbetsindats på 135h.

Följande förelsäningar hålls i Ekenäs kl. 18-20 nämnda datum:

Tema 1. "Viltet som naturresurs", 25.2.2019
- Introduktion till kursen
- Viltbrukets ekonomiska potential

Tema 2. "Vilförvaltningen i Finland", 4.3.2019
- Central lagstiftning
- Nationella strategier
- Organisationer

Tema 3. "Viltbiotoper, skötsel och anläggning", 11.3.2019
-Skog
-Sjö
-Fält

Tema 4. " Adaptiv förvaltning", 18.3.2019 och 25.3.2019
-Populationsdynamik, kan man förvalta viltstammarna så att de hålls stabila?
-Förvaltningsplaner
-Hur täta viltstammar kan vi ha?
-Projektet Klöv 2020 i Västra Nyland

Tema 5." Jakt och viltturism", 1.4.2019
-Jakträtt, licensfri och licensbelagd jakt
-olika former av jakt
-Säkerhet vid jakten
-Kringtjänster

Tema 6. " Viltkött, hantering", 8.4.2019

Tema 7. "Viltbruksplan/utkast till affärsplan", inlämnat 12.5.2019
-Studerande gör upp ett förtsa utkast till affärsplan för viltbruksföretag/naturturismföretag

Exkursioner till gårdar som bedriver viltbruk i Finland och till Öknaskolan och Svenska Jägareförbundet i Sverige 24h
Viltbruk i Sverige 14-16.4.2019
Gårdar som bedriver viltbruk i Västra Nyland och Åboland, 4.5.2019.