Ensemblerytmik, Lärkkulla, 3sp

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Förkunskapskrav: Goda grundkunskaper i ensemblespel och huvudämne. Prioritering vid antagning av studerande: Traditionella bandsinstrument prioriteras (trummor, bas, gitarr, piano, sång och blås) Kompetenser: Den studerande - har en djupare kunskap om rytminskt samspel i grupp och förstår vikten av puls och rytmikkänsla och dess funktioner utgående från sitt huvudämne i ett rytmmusikaliskt sammanhang. - förstår begrepp som underindelning, "time" och groove. Innehåll och arbetsformer: Föreläsning och demonstration. Rytmik och pulskänsla. Formkänsla, Patternspel och rytmisk underindelning Frasering, "Laid back", "Front of the beat", rytmmusikens estetik. Samverkan mellan rytmik och harmoni. Lyssning och samspel. Föreläsning, demonstration och workshops. Examinationsformer: Aktivt deltagande i närstudietillfällen Avklarade inlämningsuppgifter Godkänt/underkänt Minimiantal deltagare: För att kursen ska genomföras krävs ett minimiantal deltagare på 15 personer. Maxantal deltagare 30 Eventuella frågor kring utbildningens innehåll kan riktas till: Mikael Svarvar: mikael.svarvar@novia.fi - lärare på kursen marcus.soderstrom@novia.fi - ansvarig för musikutbildningen på Novia

Kursavgift

Kursen är avgiftsfri för studerande på Lärkkulla. Önskar utomstående anmäla sig är kostnaden 45€

Kursspråk

Svenska

Anmälningsinformation

Hej!
Kursen hålls vid Lärkkulla och är ett samarbete mellan Öppna yh vid Novia och Lärkkulla. Önskar någon utomstående delta bör de i första hand vara i kontakt med Lärkkulla alt. Marcus Söderström.

Anmälningen fungerar som när du köper något från nätet.
Först skapar du dig ett konto, sen anmäler du dig till kursen (dvs väljer vilken vara du köper). Kom ihåg att bekräfta köpet på slutet för glömmer du det blir du utan varan du beställer, i detta fall blir du inte anmäld till kursen.
Verkar något gå fel med anmälningen så kan du maila mig, anita.kronqvist@novia.fi

Tidpunkt

18.03.2019 - 19.03.2019

Schemaläggning

Närstudietillfällen 18-19.3.2019