Mental- och missbrukarvård, 30 sp

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Specialiseringsutbildningen är till för dig som vill stärka din kunskap inom mental- och missbrukarvård. Tvåspråkig utbildning Utbildningen är avsedd för personer som avlagt högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet eller examen på institutnivå som föregår YH-examina. Utbildningen pågår 12.9.19-15.5.20 Gemensam ansökningstid 8.4-5.5.19. Ansökningstiden förlängs till 2.8 men det finns tillräckligt med ansökningar redan nu. Utbildningen sker i samarbete med följande yrkeshögskolor: Diakonia, Satakunnan ammattikoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikoulu, Oulun ammattikoulu och Vaasan ammattikoulu och Yrkeshögskolan Novia. Flerformsstudier med 2-4 närvarodagar per månad under två terminer. Närstudietillfällen: 12.-13.9.2019 10.-11.10.2019 (vecka 41) 14.-15.11.2019 12.-13.12.2019 16.-17.1.2020 13.-14.2.2020 19.-20.3.2020 23.-24.4.2020 14.-15.5.2020 Kontaktperson: Carina Gädda carina.gadda@novia.fi tfn 044 7805225

Kursavgift

1500 euro ( obs! 0 moms) , kan betalas i två rater. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 12.09.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 15.05.2020

Plats

Okänd plats