Campusonline: Livshantering; avslappning och stresshantering, 1sp

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Inga förkunskapskrav Deltagarna antas i anmälningsordning Kompetenser: Vi utforskar hur man kan minska negativ stress och må bättre i studier och arbete samt hur man bäst återhämtar sig. - tidsplanering -närvaro och samvaro -äkthet och ärlighet -tillit, trygghet och förtroende -vila, sömn och återhämtning -färdighet att känna av hur man själv och andra mår dvs "human being" Innehåll och arbetsformer: kursen avläggs som nätstudier i grupp med tillhörande övningar och portfolioarbete. - teoretisk input i tidshantering, stresshantering och studiedeplanering i form av film, övningar och diskussioner -handledda individuella övningar och uppgifter -faciliterade gruppdiskussioner Aktuell litteratur om livshantering, webbsidor och olka digitala verktyg. 27h arbete fördelat på arbete i Moodle 20h, individuella övningar 4h och portfolioarbete 3h. Examinatiosnformer: Godkänt/underkänt För godkänt krävs aktiv närvaro och aktivitet i Moodle samt godkänd reflekterande portfolio. Ansvarsperson: Studiehandledare Nina Hillo,nina.hillo(a)novia.fi, mobil: 044 762 3603 Kursen genomförs enligt tanken "mera soffa än skolbänk". https://moodle.novia.fi/course/view.php?id=5454

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för dig som är examensstuderande inom någon yrkeshögskola i Finland eller bedriver ledstudier inom öppna yh. Vänligen nämn i rutan för "eventuell tilläggsinformation" vid vilken yrkeshögskola du studerar OCH din studiekod. Tillhör du inte någon av ovanstående grupper kan du studera via öppna yh och betalar då en avgift på 15€.

Kursspråk

Svenska

Anmälningsinformation

Du kan anmäla dig från och med 18.3.2019!
Anmälningsportalen fungerar som en webbutik. Skapa först ett konto, fortsätt med att anmäla dig till kursen. Kom ihåg att godkänna och bekräfta på slutet.
Vänligen meddela i rutan för tilläggsinformation inom vilken yrkeshögskola du studera.
Du kan komma in på Moodle genom att använda ditt "HAKA lösenord"

För andra som önskar anmäla sig sker anmälningen via öppna yh och du kommer att få användarrättigheter och lösenord.

Har du funderingar kring anmälningen, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi, anita.kronqvist@novia.fi (semester 25.3-29.3)Tidpunkt

06.05.2019 - 20.06.2019

Schemaläggning

Novias moodle:
https://moodle.novia.fi/course/view.php?id=5454

Plats