Öppna Yh: Etappvis till sjukskötare hösten 2019 och våren 2020

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Nya deltagare tas emot till hösten 2019:s kursstart i Etappvis till sjukskötare. 4 kurser per termin= 12 sp Kurserna har 2-3 närvarodagar. Det är tänkt att du kan jobba vid sidan om. Du blir inskriven som bistuderande vid Öppna Yh. För att erhålla sjukskötareexamen krävs, att du i något skede ansöker ( senast vid 60 sp) , i samband med gemensam ansökning till utbildningen. Utbildningen riktar sig till personer med en yrkesexamen på andra stadiet. Plats: Vasa, Wolffskavägen 31, Alere Start 6.9 kl. 8.30- ca 12:00 med information om studiesättet och genomgång av kursinnehåll. Fortbildningsplanerare Carina Gädda och kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk. Studiehandledare Ann-Sofie Nygård närvarar också. Kursutbud hösten 2019 via Etappvis till sjukskötare: Vårdprocessen 3 sp, VÅV18KV01 Patientsäkerhet 3 sp, VÅV18KV04 Läkemedelsbehandling 1, VÅV18BV05 Människans anatomi och fysiologi 1, virtuell kurs, 3 sp, VÅV14BV01-V

Kursavgift

15 euro per studiepoäng, max 75 euro per termin Priserna kan komma att justeras efter årsskiftet.

Kursspråk

Svenska

Lärare

Carina Gädda, Ann-Sofi Storbjörk

Tidpunkt

06.09.2019 - 31.12.2019

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa