Ledarskap/ Lean management och visuell styrning 5 sp Mariehamn

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

LEDARSKAP inom social och hälsovård 30 sp. 2 kurser / termin Du blir inskriven som bistuderande inom Öppna Yh, Novia Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet. Hösten 2019 - Lean management och visuell styrning 5 sp Utbildare: Marica Hinders, certifierad inom Lean Competency System Ort: Mariehamn, Högskolan på Åland, Nepturnigatan 17 Datum: Start 3.9, 17.9 och 7.10 förutsatt att tillräckligt många anmälningar inkommer Innehåll: Kunskaper i Lean filosofi och principer Kunskaper för att lokalisera och identifiera processer, analysera dem och kunna ge förslag till förbättringsåtgärder. Förmåga att visuellt illustrera processer, det nuvarande läget och utifrån den bilden göra ett framtida scenario Kunskaper i principer för visuell daglig ledning och styrning Kunskaper i hur man leder och arbetar med ständiga förbättringar- coachande ledarskap Denna kurs kan ej genomföras virtuellt. Anmälningstiden förlängs från 15.8 till 23.8. Anmälan till andra kursen Ekonomisk styrning och uppföljning 5 sp i Ledarskap sker först hösten 2019 Ledarskap, 30 sp pågår under 3 terminer och anmälningar tas emot terminvis. VÅREN 2020: Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp Självledarskap 5 sp HÖSTEN 2020: HR-management 5 sp Perspektiv på en mångprofessionell social- och hälsovård 5 sp, USOÅ15VO422 Kursen är digital. Ingen närvarodag. Kontakta Carina Gädda, 044-7805225, för närmare information.

Kursavgift

15 euro per studiepoäng och max 75 euro per termin

Kursspråk

Svenska

Lärare

Marica Hinders

Bilagor


Tidpunkt

03.09.2019 - 31.12.2019

Plats

Åland
Neptunigatan 17, 22100 Mariehamn