LEDARSKAP/Lean management och visuell styrning 5 sp Vasa

Lediga platser

Nej

Kursbeskrivning

LEDARSKAP inom social och hälsovård 30 sp. Du blir inskriven som bistuderande inom Öppna Yh, Novia 2 kurser / termin, hösten 2019, våren 2020 och hösten 2020 Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet. HÖSTEN 2019 - Lean management och visuell styrning 5 sp Utbildare: Marica Hinders, certifierad inom Lean Competency System. Ort: Vasa, Alere, Wolffskavägen 31 Datum: Start 6.9, 20.9 och 4.10 förutsatt att tillräckligt många anmälningar inkommer Innehåll: Kunskaper i Lean filosofi och principer Kunskaper för att lokalisera och identifiera processer, analysera dem och kunna ge förslag till förbättringsåtgärder. Förmåga att visuellt illustrera processer, det nuvarande läget och utifrån den bilden göra ett framtida scenario Kunskaper i principer för visuell daglig ledning och styrning Kunskaper i hur man leder och arbetar med ständiga förbättringar- coachande ledarskap Denna kurs kan ej genomföras virtuellt Anmälningstiden förlängd från 15.8 till 23.8.19 Anmälan till andra kursen Ekonomisk styrning och uppföljning 5 sp i Ledarskap sker först hösten 2019 Ledarskap, 30 sp pågår under 3 terminer och anmälningar tas emot terminvis. VÅREN 2020: Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp Självledarskap 5 sp HÖSTEN 2020: HR-management 5 sp Perspektiv på en mångprofessionell social- och hälsovård 5 sp, USOÅ15VO422 Kursen är digital. Ingen närvarodag. Kontakta Carina Gädda, 044-7805225, för närmare information.

Kursavgift

15 euro per studiepoäng eller max 75 per termin

Kursspråk

Svenska

Lärare

Marica Hinders

Bilagor


Tidpunkt

06.09.2019 - 31.12.2019

Plats

Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa