Teknologikompetens, 6 sp

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Teknologikompetens är en studiehelhet som består av 2 kurser. Det är även möjligt att anmäla sig till enbart en av kurserna. Du väljer kurser i anmälningsskedet. Målgrupp: Teknisk utbildade eller verksamma i teknologiindustrin som vill höja sin kompetens. Kurs 1: Industriellt elunderhåll, 3 sp Tid: 18.9 - 9.10.2019 Kursinnehåll: Övertoner faskompensering anslutningseffekt, vad är tillåtet att utföra och vad ej, Vad har ändrats i den nya standarden SFS6000/6002, tillämpning via beräkning och analys, i slutet av kursen ges möjlighet att utföra provet för elsäkerhetskortet (elsäkerhetskorttentamen kräver fysisk närvaro, avgift 12 € + moms 24 % tillkommer för kortet), Kurs 2: Industriellt ledarskap och hållbar utveckling, 3 sp. Tid: 23.10 - 13.11.2019 Balansen mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet utgående från erfarenheter och värderingar, etiska och moraliska bedömningar och ekonomiska/ekologiska förutsättningar Genomförande: Man kan delta både fysiskt på plats (Raseborgsvägen 9, Ekenäs) eller på distans via Webex. Inlärningsmaterial till kurserna samlas även på inlärningsplattformen: https://moodle.novia.fi. Kurserna innehåller föreläsningar, uppgifter och självstudier. Tidpunkter: 18.9 - 13.11.2019 (förutom 14.10 - 18.10.2019), onsdagar kl: 14:00-18:00. Lärare: Niklas Rosenblad Kontaktpersoner: Avdelningschef Kim Roos, kim.roos@novia.fi, tfn: 044 762 3770 enhetsassistent Heidi Barman-Geust, heidi.barman-geust@novia.fi, tfn: 044 449 8101.

Kursavgift

Avgiften för studier inom Öppna yh är 15€/sp. Priset för båda kurserna är 75€ OBS! Extra avgifter för elsäkerhetskortet

Kursspråk

Svenska

Anmälningsinformation

Anmälningsportalen fungerar som en köpportal. Om du inte anmält dig tidigare i det här systemet ska du först registrera dig/skapa ett konto. Sen anmäler du dig till kursen. Delkurserna kryssar du i redan i första skedet.
Kom ihåg att godkänna villkor och bekräfta din anmälan som det sista steget.

har du problem med anmälan kontaktar du anita.kronqvist@novia.fi

Tidpunkt

18.09.2019 - 13.11.2019