Öppna YH leden, Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Dethär är Öppna YH-leden inom utbildningen för Skogsbruksingenjör YH, Raseborg Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen. Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan i augusti 2020. Inom ramen för ledstudierna bör du avlägga kurser enligt följande: Intensivkurs i entreprenörskap och marknadsföring 3 sp början av hösten Introduktion till högskolestudier 3 sp hösten Engelska 3 sp hösten Branschprojekt 3 sp hösten IKT 3 sp hösten Skogsmätning I 3 sp hösten GPS-hantering och GIS 3 sp hösten Botanik och ekologi 3 sp hösten Skogstyper och dendrologi 3 sp hösten Röjningsteknik 3 sp hösten Listan är preliminär och mindre förändringar kan förekomma på grund av den årsvisa planeringen

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Kursspråk

Svenska

Anmälningsinformation

Du anmäler dig till ledstudier genom att först registrera dig och skapa ett konto,(om du inte sedan tidigare har ett konto) sen välja anmälan.
Kom ihåg att godkänna och bekräfta villkoren till sist för att din anmälan ska registreras. Välkommen!

Tidpunkt

HT 01.08.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020