Om CLL

Centret för livslångt lärande (CLL)  vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia är Svenskfinlands största aktör inom högskolebaserad vuxenutbildning. CLL:s uppgift är att koordinera vuxen- och fortbildningsverksamhet inom Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

CLL:s strategi innehåller en målmedveten kundorientering vilket innebär att vi strävar till att tillfredsställa kundens utbildningsbehov och överträffa förväntningarna.