Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

 Registrets namn
Kursadministrationsprogram

1. Registeransvarig
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia/Novia

                      Wolffskavägen 31

                      65200 Vasa

 

2. Registrets ansvarsperson
Vicedirektör för Centret för livslångt lärande/Novia

3. Registrets namn

Regina – kursadministrationsprogam

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare så att kursavgifter riktas till
rätt person, för registrering av studerandes studieuppgifter, studieprestationer och data i Winha. Samt för insamling av statistikuppgifter som samlas in för nationella register.

Enligt personuppgiftslagen( 523/1999)

5. Registrets datainnehåll

Studerandes personuppgifter, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter. Uppgifter om kurser och kursinnehåll samt utbud av kurser inom ramen för YH Novias försäljnings- och fortbildningsverksamhet.

 

6. Rutiner för insamlande av uppgifter
Personuppgifter samlas in vid kursdeltagares kontoregistrering.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utför EU eller EES

Uppgifter lämnas inte ut

8. Principerna för skyddande av registret

Tillgång till uppgifterna regleras av användarnamn och lösenord.

 

9. Rätt till insyn och utövande av rätten till insyn

Ifrågavarande studerande kan vid förfrågan erhålla sina uppgifter via kurssekreteraren

 

10. Rättelse av en uppgift och utövande av rättelsen av en uppgift

Begäran om rättelse av personuppgifterna ställs till kurssekreteraren.

 

11. Andra eventuella rättigheter

Studerande kan vid registrering anmälan om man önskar riktad marknadsföring gällande CLL:s kursutbud.