Specialiseringsutbildning inom Bioekonomi, 30sp

Free spots

Yes

Description

Yrkeshögskolan Novia / Campus Raseborg anordnar i samarbete med HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu och Helsingfors universitet denna specialiseringsutbildning inom bioekonomi som pågår under året 2019. Utbildningen omfattar 30 sp och förverkligas genom 20sp gemensamma studier och 10sp individuella profileringsstudier. Studierna planeras individuellt enligt studerandes yrkesprofil, intressen och behov. Målgruppen bör ha en lämplig jord- eller skogsbruksutbildning, en utbildning inom naturresurs- eller naturvetenskapligt område alternativt en teknisk eller annan för bioekonomiområdet lämpad yrkeshögskole- eller universitetsexamen bakom sig. Under utbildningens gång samlar den studerande sin kunskap från de olika kurserna i en projektportfolio. (se närmare info på föregående flik/ Novia.fi

Price

Kursavgift 900€ (moms 0%). Avgiften kan betalas i 2 rater, en på våren och en på hösten. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Course languages

English, Finnish, Swedish

Signup information

Den här anmälningsportalen fungerar som när du köper något från nätet.
Först skapar du dig ett konto, sen anmäler du dig till kursen. Kom ihåg att bekräfta din anmälan på slutet för att fullfölja anmälningen.
Har du problem med anmälningen så kan du maila mig, anita.kronqvist@novia.fi

Dates

24.01.2019 - 31.12.2019

Schedule

Studiestart och program meddelas skilt till de antagna.
Information om vem som antagits till utbildning fås senast 11.1.2019