Grundläggande Moodle-kurs, kurs 2

Free spots

Yes

Description

Kompetenser: Studerande behärskar: - De grundläggande funktionerna i Moodle - Moodle som ett stödverktyg för kursgenomförande Innehåll: Att skapa en Moodle-sida (tema och veckoformat) Att strukturera en Moodle-sida (vad ska finnas med och hur ska det struktureras) Att skriva en text, ladda upp en fil och lägga till media. Att göra en inlämningsuppgift. Hur fungerar betygshanteringen i Moodle Arbetsformer: Närstudietillfällen, handledning via nätet och självstudier. Examinationsformer: Aktivt deltagande och färdig Moodle-sida. Bedömningskriterier: Aktivitet och en färdigställd Moodle-sida. Litteratur/studiematerial: Moodles egen Wiki, undervisningsfilmer. Ansvarsperson för kursen: Klaus Hansen, klaus.hansen@novia.fi

Price

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, beväringar och andra stadiets studerande. I övriga fall kostar Öppna YH 15€/sp.

Course languages

Swedish

Signup information

Kurserna arrangeras inom Öppna YH och anmälan sker enligt följande:
Du registrerar dig som "köpare" av kurser genom att börja med att SKAPA ETT NYTT ANVÄNDARKONTO för detta anmälningssystem!
Kom ihåg ditt lösenord ifall du ska anmäla dig till andra kurser framöver.
Sen väljer du anmälan till kurs. Kom ihåg att godkänna villkor och bekräfta innan du avslutar.
Välkommen med!


Har du problem med anmälningen? (om du har administrativa rättigheter i REGINA kan det ibland strula till sig), vänligen kontakta anita.kronqvist@novia.fi

Dates

17.01.2019 - 03.03.2019

Schedule

Kursen inleds med ett närstudietillfälle (videokonferens)
Denhär anmälan är till för kurs 2: Tidpunkt: 17.1.2018-3.3.2019

Location