Konstruktionsplaneringens grunder

Free spots

Yes

Description

Dethär är en delkurs inom ramen för smarbete Arcadia-Novia / Byggnadsteknik I övrigt enligt lärares anvisning

Price

Öppna YH: 10€ / sp

Course languages

Swedish

Dates

07.01.2019 - 03.03.2019

Location