HR-management 5 sp, virtuell, Våren 2019

Free spots

Yes

Description

Human Resources handlar om människor och resurstänk- hur vi leder personal i praktiken. Kursen i HR-management ger dig djupare kunskaper i personalfrågor och kräver ingen specifik förhandskunskap. Din befattning idag omfattar troligen någon form av HR-ledning eller så ges du ansvaret i framtiden. Personalansvar är stort, omvälvande och unikt. Det är också det område som utvecklas snabbt just nu och som upptar en hel del av arbetstiden för en ledare. Den här kursen skall ge dig insikt i vad HR betyder, hur man kan leda effektivt, hur man jobbar förebyggande inom HR samt vikten av de svåraste samtalen. Kursen omfattar: personalhandledning och personalmotivation. Efter kursen: - Beskriva och förstå HR-funktionen i din egen organisation och samhälle - Ha en insikt i hur man arbetar med arbetshandledning, när det behövs och hur det genomförs - Förstå och veta vad rektrytering, uppsägning och omplacering betyder och har för verkan - Kunna identifiera HR-problem i organisationer - Kan jobba fram relevant strategidokumentation - Ha en insikt i samt förstå vikten av förebyggande HR-arbete Utbildare: Anna Bertills, kommunikatör, Bertills&Ljung Kursen genomförs virtuellt och närvarotillfället bandas. Närvarotillfälle: 4.2.19 kl. 8.30-16 Plats: Alere, Vasa.

Price

15 euro per studiepoäng, max 75 euro per termin

Course languages

Swedish

Dates

04.02.2019 - 31.07.2019

Location

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vaasa