Öppna YH: Etappvis till Tradenom, Vasa

Free spots

Yes

Description

Etappvis till tradenom består av ett paket på särskilda kurser som erbjuds inom Öppna yh. Kurserna är de samma som finns inom tradenomutbildning för dagstuderande, så om du ansöker och blir antagen till utbildningen framöver har du dessa tillgodo. Etappvis erbjuds både i Vasa och i Åbo Dethär är ansökningslänken till utbildningen i Vasa. Det finns en dylik länk för Åbo kursen. Under kursens gång samkörs informationen genom en gemensam informationssida på Moodle och kurserna går gemensamt. Kick-off och information fredagen en 6.9 kl. 15.00 - 18, Wolffskavägen 33, Brändö, rum 305 Vid detta tillfälle startar de 2 kurser som presenteras först här: Kurser under hösten 2019: Introduktion till högskolestudier, 1 sp IT-verktyg, 5 sp. 6.9-31.10 Ekonomi och företagsamhet, 5 sp 7.10-30.11 Handels-och bolagsrätt 5 sp 4.11.-31.12. Innehåll i kurser: Introduktion till högskolestudier, 1 sp Innehåll: Kännedom om egen skola Branschkännedom Studiefärdigheter Förmåga att arbeta i team IT-verktyg, 5 sp. ( pågår till 31.10.) Innehåll: Utbildningsenhetens datorer, nätverk och tjänster såsom: Schema Epost Molnlagring Studieregister Undervisningsplattform Tjänster för grupparbeten och distansstudier Installation och konfigurering av programvara och tjänster på egen dator. Introduktion till användning av kontorsprogramvara (MS Office 365): Presentationsprogram Textbehandlingsprogram Kalkylprogram Databashanteringsprogram Kalkylering med kalkylprogram Ekonomi och företagsamhet, 5 sp 7.10-30.11 Helena Nordström Kompetenser: Studerande: - inser betydelsen av en kundorienterad affärs- eller verksamhetsidé. - kan använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling. - känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland. - förstår vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär. - kan koppla hållbarhet till affärsutveckling. Handels-och bolagsrätt 5 sp 4.11.-31.12. Innehåll: Finska rättssystemet Avtalsrätt Obligationsrätt Köp- och konsumenträtt Bolagsrätt På våren 2020 ges följande kurser: (tidtabell och innehåll kommer senare) Marknadsföring 5 sp Bokföring och bokslut 5sp Ekonomisk matematik 5 sp Kontaktperson i Vasa: Anna-Lena Berglund, lektor i företagsekonomi anna-lena.berglund(a)novia.fi mobil: 044 780 5420

Price

Öppna yh kostar 15 euro per studiepoäng. Väljer du att anmäla dig till alla tre kurser som går på hösten betalar du 75€. Avgiften höjs till 100€ för alla 3 kurser på våren.

Course languages

Swedish

Signup information

Anmälningsportalen fungerar som en köpportal. Om du inte anmält dig tidigare i det här systemet ska du först registrera dig/skapa ett konto. Sen anmäler du dig till kursen. Delkurserna kryssar du i redan i första skedet.
Kom ihåg att godkänna villkor och bekräfta din anmälan som det sista steget.

har du problem med anmälan kontaktar du anita.kronqvist@novia.fi, oppnayh@novia.fi

Dates

AT 06.09.2019 - 31.12.2019
ST 01.01.2020 - 31.07.2020

Schedule

Kick-off och information fredagen en 6.9 kl. 15.00 - 18, Wolffskavägen 33, Brändö, rum 305
Utbildningen är virtuell.
Information om eventuella fysiska träffar kommer senare.

Location