Öppna YH-leden, Agrolog YH, Raseborg

Free spots

Yes

Description

Dethär är Öppna YH-leden inom utbildningen för Agrolog YH, Raseborg Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen. Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan i augusti 2020. Inom ramen för ledstudierna bör du avlägga kurser enligt följande: Intensivkurs i entreprenörskap och marknadsföring 3 sp början av hösten Praktiska grunder 3 sp hösten Traktorteknik och fältmaskiner 3 sp hösten Förutsättningar för skogsbruk 3 sp hösten Skogstyper och dendrologi 3 sp hösten IKT 3 sp hösten Introduktion till högskolestudier 3 sp hösten Branschprojekt 3 sp hösten Odlingsjordar och jordbearbetning 3 sp hösten Botanik och ekologi 3 sp hösten Listan är preliminär och mindre förändringar kan förekomma på grund av den årsvisa planeringen.

Price

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Course languages

Swedish

Signup information

Du anmäler dig till ledstudier genom att först registrera dig och skapa ett konto,(om du inte sedan tidigare har ett konto) sen välja anmälan.
Kom ihåg att godkänna och bekräfta villkoren till sist för att din anmälan ska registreras. Välkommen!

Dates

AT 01.08.2019 - 31.12.2019
ST 01.01.2020 - 31.07.2020