Välkommen  att bekanta dig med  Yrkeshögskolan Novias kursutbud för vuxen- och fortbildningsverksamhet.

 Genom att erbjuda ett mångsidigt utbud av kurser, seminarier och längre fristående studiehelheter strävar vi till att främja kontinuerligt lärande.

Vi erbjuder studier inom öppna yrkeshögskolan, specialiseringsutbildningar, fortbildningar samt kundanpassade utbildningspaket, utformade i samråd med arbetslivet, inom samtliga våra utbildningsområden; Bioekonomi, Företagsekonomi, Konst och kultur; Välfärd och hälsa samt Teknik och sjöfart.

Vår strategi innehåller en målmedveten kundorientering, vilket innebär att vi strävar till att tillfredsställa kundens utbildningsbehov samt bidra till utvecklingen av verksamheter och tjänster inom näringsliv och arbetsliv.

Yrkeshögskolan Novias ingår i det med Åbo Akademi gemensamma Centret för livslångtlärande (CLL) vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, vars uppgift är att koordinera vuxen- och fortbildningsverksamheten  i Svenskfinland.

Här kan du läsa om hur personuppgifter behandlas vid Yrkeshögskolan Novia och hur registrerade personer kan kontakta Novia i ärenden som rör personregister:

https://www.novia.fi/kontakta/dataskyddsforordning-gdpr/

Aktuella kurser

Fler kurser