Sök och anmäl dig till kurser

Visa sökkriterier
Dölj sökkriterier
  • Välj denna kurs
  • Anmälan till kursen har inte ännu öppnats
  • Gör gruppanmälning till denna kurs
  Kursnamn Plats Lediga platser Börjar Slutar  
Arbetsledning inom bygg HT 01.09.2019
VT 01.01.2021
HT 31.12.2019
VT 31.12.2021
 
Etappvis till sjukskötare våren 2020 Vasa 10.01.2020 31.07.2020
 
Fördjupad vaccinationskunskap ( 1 sp) - fortbildning Ja 10.02.2020 31.05.2020
 
Företagshälsovårdare Vasa Ja HT 01.10.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.05.2021
 
Förändringsledarskap och entreprenörskap, 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH Vasa/virtuell Ja 27.03.2020 31.07.2020
 
Influencermarketing/ Öppna YH Jakobstad/virtuell Ja 03.03.2020 31.03.2020
 
Kreativt och professionellt skrivande / Öppna YH Jakobstad/virtuell Ja 18.03.2020 31.07.2020
 
OpenUAS: Multi-cultural Social Work, 3 cu Åbo 15.02.2020 31.05.2020
 
Psykiska första hjälpen, 1,5 sp Åbo Ja 11.05.2020 12.05.2020
 
Rakennusalan työnjohdon polkuopinnot, 120 op Vasa 31.01.2020 31.07.2020
 
Sakkunnig inom palliativ vård Vasa HT 27.01.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 30.04.2021
 
Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning 45 sp Vasa Ja HT 01.08.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.10.2021
 
Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start hösten 2020 Vasa Ja HT 10.09.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.07.2021
 
Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp Vasa 16.01.2020 26.11.2020
 
Öppna YH: Missbruks- och beroendevård, 5sp Åbo 11.01.2020 13.03.2020
 
Öppna YH: Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete, 5 sp Virtuell Ja 01.03.2020 31.05.2020
 
Öppna YH: Etappvis till Tradenom, Vasa Vasa/virtuell Ja 16.03.2020 31.07.2020
 
Öppna YH: Etappvis till Tradenom, Åbo Åbo/virtuell Ja 16.03.2020 31.07.2020
 
Öppna YH: Intercultural Work among Young People, 5 cr Åbo/virtuell Ja 15.04.2020 08.06.2020
 
Öppna YH: Omsorg om personer med olika hälsohinder, 5 sp Åbo 12.02.2020 20.03.2020
 
1 2 | Nästa »