Hälsa och välfärd

Sök och anmäl dig till kurser

Visa sökkriterier
Dölj sökkriterier
  • Välj denna kurs
  • Anmälan till kursen har inte ännu öppnats
  • Gör gruppanmälning till denna kurs
  Kursnamn Plats Lediga platser Börjar Slutar  
Öppna YH: Omsorg om personer med olika hälsohinder, 5 sp Åbo Ja 12.02.2020 20.03.2020
 
Företagshälsovårdare/Fysioterapeuter Vasa HT 03.10.2019
VT 01.01.2020
HT 31.12.2019
VT 31.05.2020
 
Psykiska första hjälpen, 1,5 sp 11.05.2020 12.05.2020
 
Grunder i bioanalytik 1-3 sp Vasa 14.01.2020 11.02.2020
 
Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp Vasa 16.01.2020 26.11.2020
 
Fördjupad vaccinationskunskap ( 1 sp) - fortbildning Ja 10.02.2020 31.05.2020
 
Sakkunnig inom palliativ vård Vasa HT 27.01.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 30.04.2021
 
Självledarskap 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH Vasa 28.01.2020 28.01.2020
 
Öppna YH: Intercultural Work among Young People, 5 cr Virtuell Ja 15.04.2020 08.06.2020
 
Öppna YH: Resursförstärkande didaktik, 5 sp, Åbo Ja 09.01.2020 30.04.2020
 
Förändringsledarskap och entreprenörskap, 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH Vasa/virtuell Ja 27.03.2020 27.03.2020
 
Öppna YH: Missbruks- och beroendevård, 5sp Åbo Ja 11.01.2020 13.03.2020
 
FÖDA UTAN RÄDSLA – en inspirationsföreläsning med Susanna Heli Vasa 29.01.2020 29.01.2020