Hälsa och välfärd

Sök och anmäl dig till kurser

Visa sökkriterier
Dölj sökkriterier
  • Välj denna kurs
  • Anmälan till kursen har inte ännu öppnats
  • Gör gruppanmälning till denna kurs
  Kursnamn Plats Lediga platser Börjar Slutar  
Företagshälsovårdare Vasa Ja HT 01.10.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.05.2021
 
Företagshälsovårdare/Fysioterapeuter Vasa HT 03.10.2019
VT 01.01.2020
HT 31.12.2019
VT 31.05.2020
 
Sakkunnig inom palliativ vård Vasa HT 27.01.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 30.04.2021
 
Psykiska första hjälpen, 1,5 sp Åbo Ja 11.05.2020 12.05.2020
 
Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp Vasa 16.01.2020 26.11.2020
 
Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start hösten 2020 Vasa Ja HT 10.09.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.07.2021
 
Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning 45 sp Vasa Ja HT 01.08.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.10.2021
 
Fördjupad vaccinationskunskap ( 1 sp) - fortbildning Ja 10.02.2020 31.05.2020
 
Etappvis till sjukskötare våren 2020 Vasa 10.01.2020 31.07.2020
 
OpenUAS: Multi-cultural Social Work, 3 cu Åbo 15.02.2020 31.05.2020
 
Öppna YH: Resursförstärkande didaktik, 5 sp, Åbo 09.01.2020 30.04.2020
 
Öppna YH: Intercultural Work among Young People, 5 cr Åbo/virtuell Ja 15.04.2020 08.06.2020
 
Öppna YH: Omsorg om personer med olika hälsohinder, 5 sp Åbo 12.02.2020 20.03.2020
 
Förändringsledarskap och entreprenörskap, 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH Vasa/virtuell Ja 27.03.2020 31.07.2020
 
Öppna YH: Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete, 5 sp Virtuell Ja 01.03.2020 31.05.2020
 
Öppna YH: Socialt arbete i skolan, 3 sp Virtuell Ja 15.02.2020 31.05.2020
 
Öppna YH:SERVICE DESIGN INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD 3 sp, Valfri kurs / pilotering av metoden Vasa Ja 31.03.2020 31.07.2020
 
Öppna YH: Missbruks- och beroendevård, 5sp Åbo 11.01.2020 13.03.2020