Hälsa och välfärd

Sök och anmäl dig till kurser

Visa sökkriterier
Dölj sökkriterier
  • Välj denna kurs
  • Anmälan till kursen har inte ännu öppnats
  • Gör gruppanmälning till denna kurs
  Kursnamn Plats Lediga platser Börjar Slutar  
Företagshälsovårdare Vasa HT 01.10.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.05.2021
 
Kompetenshöjande utbildning i vård av personer med nedsatt minnesfunktion,10 sp Virtuell kurs Ja 29.01.2021 31.05.2021
 
Basic Mathematics for Nurses, 5 cr Virtuell kurs Ja 01.03.2021 30.06.2021
 
Delkurs: Klinisk mikrobiologi och hygien HT 04.09.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.07.2021
 
Etappvis till sjukskötare våren 2021 05.01.2021 31.07.2021
 
Klientarbete och servicehandledning, 5 sp Åbo Ja 08.05.2021 31.07.2021
 
Grunder i sociologi, distanskurs, 5 sp Åbo/virtuell HT 05.10.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 15.12.2021
 
Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer, 5 sp Åbo 14.01.2021 31.05.2021
 
Grunder i socialpedagogik, 3 sp Virtuell kurs 06.01.2021 31.05.2021
 
Projektarbete inom social- och hälsovård, 2 sp Virtuell HT 01.12.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.01.2021
 
FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP & ENTREPRENÖRSKAP, 3 sp Virtuell Ja 11.03.2021 31.05.2021
 
Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start hösten 2021 Vasa Ja HT 10.09.2021
VT 01.01.2022
HT 31.12.2021
VT 31.07.2022
 
Strålsäkerhetsansvarig, 5 sp Vasa/virtuell 04.01.2021 05.03.2021
 
Strålsäkerhet för tandvårdspersonal, 2 sp Virtuell HT 01.09.2020
VT 31.05.2021
HT 31.05.2021
VT 31.05.2021
 
Etappvis till sjukskötare hösten 2020 Vasa HT 04.09.2020
VT 01.01.2021
HT 31.12.2020
VT 31.07.2021
 
Introduktion till Service design, 1 sp Virtuell kurs Ja 21.01.2021 31.05.2021
 
Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning, 45 sp Vasa Ja HT 01.09.2021
VT 01.01.2022
HT 31.12.2021
VT 31.12.2022
 
Socialpedagogiskt arbete bland unga, 5 sp Åbo Ja 20.02.2021 31.07.2021
 
Beroendeproblematik och behandlingsinsatser för unga, 5 sp Åbo/virtuell Ja 22.04.2021 31.07.2021
 
LEDARSKAP/Lean och Service Design 5 sp, Ekonomisk styrning och uppföljning, 5 sp 27.01.2021 31.07.2021
 
1 2 | Nästa »