Kursnamn Plats Lediga platser Börjar Slutar  
Introduktion till Service Design, 1 sp Virtuell Ja 07.06.2022 31.12.2022
 
Delkurs: Läkemedelsbehandling 1, 3 sp, Flexibelt till sjukskötare hösten 2022 HT 01.09.2022
VT 01.01.2023
HT 31.12.2022
VT 31.01.2023
 
Delkurs: Första hjälp och katastrofberedskap, 2 sp, Flexibelt till sjukskötare hösten 2022 HT 01.09.2022
VT 01.01.2023
HT 31.12.2022
VT 31.01.2023
 
Delkurs: Sjukskötarens profession, 6 sp, Flexibelt till sjukskötare hösten 2022 HT 01.09.2021
VT 01.01.2023
HT 31.12.2021
VT 31.01.2023
 
Flexibelt till sjukskötare, 11 sp, hösten 2022 Vasa Ja 01.09.2022 31.12.2022
 
Mindspring Trainer Course, 5 ECTS Vasa Ja 23.09.2022 30.11.2022
 
Socialpedagogiskt arbete bland unga, 5 sp Åbo 13.01.2022 31.07.2022
 
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete, 5 sp Åbo 21.01.2022 31.07.2022
 
Specialiseringsutbildning i interprofessionell kompetens inom utvecklingen av digitaliseringen inom social- och hälsovård, 30 sp, hösten 2022 Vasa Ja HT 07.09.2022
VT 01.01.2023
HT 31.12.2022
VT 01.09.2023
 
Specialiseringsutbildning i interprofessionell kompetens inom utvecklingen av digitaliseringen inom social- och hälsovård, 30 sp Vasa HT 30.03.2022
VT 01.01.2023
HT 31.12.2022
VT 31.05.2023
 
Utveckling och lärande, 5 sp Virtuell kurs 17.01.2022 31.07.2022
 
Nursing Open Path Online , Bachelor of Health Care, Vaasa Vasa/virtuell Ja HT 29.08.2022
VT 01.01.2023
HT 31.12.2022
VT 31.07.2023
 
Nursing Open Path Online , Bachelor of Health Care, Vasa Vasa/virtuell HT 30.08.2021
VT 01.01.2022
HT 31.12.2021
VT 31.07.2022
 
Kompetenshöjande utbildning i vård av personer med nedsatt minnesfunktion, 10 sp, 2022 Virtuell kurs Ja September 2022 HT 31.12.2022
VT 31.01.2023
 
Sakkunnig inom palliativ vård, 30 sp Vasa HT 25.10.2021
VT 01.01.2022
HT 31.12.2021
VT 31.12.2022
 
Nordic Health and Welfare, 3 ECTS Virtuell kurs Ja 01.06.2022 04.09.2022
 
Integration Promotion Social work, 3 ECTS Åbo/virtuell 03.01.2022 23.05.2022
 
Intercultural Work among Young People, 5 ECTS Åbo/virtuell 22.03.2022 29.05.2022
 
Yrkesstudier i Diakoni, 40 sp Åbo/virtuell Ja HT 26.09.2022
VT 01.01.2023
HT 31.12.2022
VT 31.12.2023
 
Yrkesstudier i Kyrkans fostran, 40 sp Åbo/virtuell Ja HT 26.09.2022
VT 01.01.2023
HT 31.12.2022
VT 31.12.2023
 
« Föregående | 1 2 3 | Nästa »