Seminarium: VÅLD I VÅRD OCH OMSORG - Lär dig känna igen och reagera

Seminarium: VÅLD I VÅRD OCH OMSORG - Lär dig känna igen och reagera

Tidpunkt: Tisdag 9.11 kl. 13:00-15:00


Plats: Campus Alere, Wolffskavägen 31
Vid behov omvandlas föreläsningen till digital form via Teams


Föreläsare: Sari Somppi & Nathalie Wingren, Brottsofferjouren

Välkommen på föreläsningen Våld i vård och omsorg – Lär dig känna igen och reagera!
- Hur kan du som professionell identifiera och reagera på våld mot klienten?
- Hur går du tillväga vid misstanke om våld?

Föreläsningen riktas till studerande och professionella inom social- och hälsovården.
Teman som behandlas är  bland annat: Lagstiftning, brottsprocessen i korthet, förfarande vid misstanke om våld, förebyggande och stödtjänster samt Brottsofferjourens verksamhet.

Föreläsningen ordnas vid Campus Alere, med undantag för eventuella restriktioner,
då ordnas föreläsningen digitalt via Teams. Länk sänds då ut dagen innan föreläsningen.

Pris: 30 euro + 24 % moms

Kontaktuppgifter: Nanette Westergård, fortbildningsplanerare
nanette.westergard@novia.fi, tel. 050 534 4790 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

9.11.21 kl. 13:00 - 9.11.21 kl. 15:00

Kursavgift

30 euro + 24 % moms( 7,20 euro)

Bilagor

Flyer ny

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa