Specialiseringsutbildning inom akutvårdsarbete, 30 sp

Utvecklingen och kompetenskraven inom akutvårdsarbete utvecklas och förändras snabbt. Utbildad personal som behärskar akutvård behöver finnas inom hälsovårdens alla verksamhetsmiljöer. Utbildningen ger kompetens som stärker de kliniska färdigheterna att arbeta som sakkunnig inom akutvårdsarbetets olika områden, att tillämpa evidensbaserat akutvårdsarbete i praktiken samt att utveckla akutvårdsarbetet. Utbildningen har planerats via ett samarbetsnätverk tillsammans med andra finländska yrkeshögskolor som erbjuder hälso-och sjukvårdsutbildning.

Målgrupp:  Till specialiseringsutbildningen kan antas den som har avlagt lämplig högskoleexamen eller som yrkeshögskolan anser har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna (yrkeshögskolelagen § 25) Utbildningen riktar sig till sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, förstavårdare som vill utveckla sin kompetens inom akutvårdsarbete.

Utbildningens innehåll: Efter genomgången utbildning kan studerande:

• Använda evidensbaserad information i vården av den akut och kritiskt sjuka patienten och har förmåga att vidareutveckla akutvårdsarbetet

• Behärskar de omfattande och avancerade kliniska data som krävs för akutvård och känner till den övergripande vården som krävs för en kritiskt sjuk patient

• Använda kunskap från akutvårdens olika områden och har förmåga att kritiskt undersöka det vid bedömning av patientens tillstånd

• Prioritera uppgifter om patientens vård och arbeta på ett patientsäkert sätt

• Verka som akutvårdsexpert i mångprofessionella team för att vägleda och stödja patienten och dennes anhöriga

• Kommunicera muntligt och skriftligt om akutvården

• Använda sina färdigheter för att utveckla sig själv och sitt kontinuerliga lärande

Studiernas uppbyggnad: Utbildningen genomförs som flerformsutbildning, vilket inkluderar nät - och närundervisning samt självständiga studier.  Studierna planeras och genomförs i samarbete med arbetslivet och kan genomföras vid sidan av arbetet.

Utbildningen görs i samarbete med Vaasan Ammattikorkeakoulu

Undervisningsspråk: svenska, men goda kunskaper i finska rekommenderas

Tidpunkt: 17.1.2021-12.12.2021

Ansökan pågår under tiden 1.10-31.10 2021

Studierna pågår 17.1 2022 – 12.12 2022, under sammanlagt 12 närstudiedagar enligt följande tidtabell:

17.1-18.1, 14.2, 4-5.4, 16-17.5, 29-30.8, 3.10, 14.11 och 12.12.

Plats:Studierna förverkligas vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Alere, Wolffskavägen 31, Vasa.

Kopior av examensbetyg och arbetsintyg bör laddas upp i pdf-format i samband med ansökan. Obs ladda filen endast en gång.

Urvalet görs på basen av de tilläggsfrågor och öppna svar som sänds till sökande efter att ansökningstiden gått ut. Antagningsresultaten meddelas senast 8.11 2022, sökande bör bekräfta sin studieplats per e-post till camilla.pitkanen@novia.fi senast 22.11 2022

 

Kursavgift: 1500 e (moms 0%)  

Annullering: Under ansökningstiden kan kursplatsen annulleras avgiftsfritt, men efter att utbildningsplatsen tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50 %) om platsen avbokas eller om studerande inte deltar i kursen eller avbryter studierna.

 

Förfrågning om innehåll och genomförandet: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen(at)novia.fi

 

Förfrågning om anmälning: Kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

17.01.2022 - 12.12.2022

Kursavgift

KURSAVGIFTER OCH ANNULLERING: 1500 e (moms 0%) Under ansökningstiden kan kursplatsen annulleras avgiftsfritt, men efter att utbildningsplatsen tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50 %) om platsen avbokas eller om studerande inte deltar i kursen eller avbryter studierna.

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa