LEDARSKAPSKURSER via Öppna YH, våren 2022, 10 sp

LEDARSKAP INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD.

Via Öppna YH vid Novia kan du studera Ledarskap inom social- och hälsovård, totalt 30 sp. Kurserna kan också läsas som enskilda kurser. Två kurs per termin fram till 30 sp.

Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet.

Personer som har avlagt yh- examen kan tillgodoräkna delar av studierna vid eventuella högre yrkeshögskolestudier vid Yrkeshögskolan Novia.

Två kurser á 5 sp under våren 2022 med start 1.2.2022

 

HR-management, 5 sp 

Datum : 1.2 kl 10-12, 8.2 kl 10-12 och 15.2 kl 10-12 

Utbildare Anna Bertills

Förverkligas genom hybridmöte

Plats: Alere, Yrkeshögskolan Novia                                          

 

Perspektiv på en mångprofessionell social- och hälsovård, 5 sp, (USOÅ15VO422)

Datum: Kursen öppnas 7.3 och är öppen fram till 29.5.22   

Utbildare Pia Lijeroth

Genomförandet: virtuell kurs, inga närvarodagar. 

 

Kontaktpersoner:

Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen(at)novia.fi  tfn 050 478 4679 (Frågor om innehåll)

Kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi      tfn 044 5123201  (Frågor om anmälan)

   

 

                                    

Lediga platser

Nej

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.02.2022 - 31.07.2022

Kursavgift

15 euro per studiepoäng eller max 100 per termin. En kurs kostar 75 euro och båda kurserna kostar 100 euro.

Plats