Projektarbete inom social- och hälsovård, 2 sp, hösten 2021

Projektarbete inom social- och hälsovård, 2 sp


Kursens kompetensmål: 
Studerande

- kan använda projektrelaterad terminologi
- kan beskriva projektarbetets olika skeden
- känner till metoder och verktyg inom projektarbete
- har en inblick i projektledning och kommunikation i projekt
- har förståelse för projektarbete inom social- och hälsovård

Kursens innehåll:

Grunderna i projektarbete
- Terminologi
- Projektets olika skeden: Förberedelse, genomförande, utvärdering

Projektarbete
- Projektplan och ansökan
- Metoder och verktyg
- Uppföljning och rapportering

Projektledning
- Projekthantering
- Att leda projekt framgångsrikt
- Ledarskap och kommunikation i projekt

Projektarbete inom social-och hälsovård
- Praktiskt projektarbete och arbetsmetoder

Kursen genomförs på distans via läroplattformen Moodle.
Individuella inlämningsuppgifter, grupparbete i form av diskussion i forum.
Valbart introtillfälle onsdag 1.12.21 kl: 17 via Teams, länk sänds ut till kursdeltagarna.

Kursens inledning och avslutning: 1.12.2021 – 31.1.2022


Mer information av:
Fortbildningsplanerare Nanette Westergård, nanette.westergard(at)novia.fi

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.12.2021 - 31.01.2022

Kursavgift

15 euro per studiepoäng eller max 100 euro per termin. Permitterade och arbetslösa betalar ingen avgift fram till årets slut

Plats

Virtuell kurs - Virtuell kurs
00000 Virtuell kurs