Campusonline: Patient- och klientsäkerhet i digitaliseringen av social- och hälsovården, 3 sp

OBS! Denna kurs har inhiberats.

PATIENT-OCH KLIENTSÄKERHET I DIGITALISERINGEN AV SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDEN, 3 sp

MÅLGRUPP:
Professionella inom social-och hälsovården, högskolestuderande inom social -och hälsovård.
Av sökande förutsätts kännedom om patient-och klientsäkerhet.

INNEHÅLL:
Utbildningsinnehållet har skapats i samarbete med Åbo Akademi, Turun yliopisto, Vaasan Ammattikorkeakoulu och Utvecklingscentret för patient och klientsäkerhet vid Vasa Centralsjukhus.
Det består av  korta videoföreläsningar, skriftliga uppgifter samt ett aktivt deltagande i Moodles diskussionsforum kring följande tre delar:

1)      Patient-och klientsäkerhet idag och imorgon

2)      Välfärdsteknologi som ett verktyg som stöder patient-och klientsäkerheten

3)      Säkerhet, trygghet och delaktighet för patienten/klienten i den digitala världen

 

UNDERVISNINGSFORM: 
Självständiga distansstudier via den elektroniska nätplattformen Moodle.

 

TIDTABELL:
Studierna pågår 10.1 2022 – 13.2 2022

 

EXAMINATION:
Studieperioden bedöms enligt en skala 1-5. Bedömningen består av två skriftliga arbeten och en Moodle tentamen ( 10 flervalsfrågor, de rätta svaren ses direkt).De färdiga delarna bedöms och  dessutom kan ett aktivt deltagande i diskussionsforumet höja det slutliga vitsordet.

 

AVGIFT: Kursen är avgiftsfri för Campusonline studerande, (studerande inom en högskola i Finland)

Öppna yh studerande hänvisas till en annan anmälningslänk.
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppnayh-kurser/002093-patient-och-klientsakerhet-i-digitaliseringen-av-social-och-halsovarden-3-sp

Tilläggsuppgifter:
lektor Terese Österberg, terese.osterberg@novia.fi
fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

10.01.2022 - 28.02.2022

Kursavgift

Ingen avgift