Grunder i socialpedagogik, 3 sp

Kursen ingår i socionomutbildningen våren 2022 och ett visst antal deltagare kan på detta sätt anmäla sig som icke-examensstuderande via Öppna YH.

SO20SOP1 Grunder i socialpedagogik 3 sp 
15.1-25.3 2022 

Närstudier: 15.1 kl. 9.15-15.00, 11.2 kl. 8.15-12.00, 11.3 kl. 13.15-17.00. 

Förkunskaper:
Inga

Kursens mål:
Studerande

 • förstår de mest centrala teorierna och verksamhetsprinciperna inom socialpedagogiken
 • kan reflektera kring hur värdegrunden, valet av mål och arbetssätt påverkar arbetets karaktär och resultat
   

 Innehåll:

 • Socialpedagogikens utvecklingslinjer och uppgifter
 • Socialpedagogikens centrala begrepp och verksamhetsprinciper
 • Den socialpedagogiska verksamhetens tre inriktningar
 • Socialpedagogikens verksamhetsområden
 • Socialpedagogikens värdegrund
   

 

 Kursansvarig: Carolina Silin, carolina.silin@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

15.01.2022 - 31.07.2022

Kursavgift

45 euro. Ev undantag: Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh