Klientarbete och servicehandledning, 5 sp

Kursen ingår i socionomutbildningen våren 2022 och ett visst antal deltagare kan på detta sätt anmäla sig som icke-examensstuderande via Öppna YH.

SO20SOS2 Klientarbete och servicehandledning, 5 sp 


Tid för kursen:
14.1-29.4 2022 

Närstudier: 
Kursstart:14.1 kl.13.15-16
Följande tider: 11.2 kl.13.15-16, 11.3 kl.10.15-12, 8.4 kl.13.15-17, 6.5 kl.9.15-12 och 7.5 kl.9.15-15 

 

Studieperiodens (kursens) lärandemål
Studerande

 • har kännedom om klientgrupper i behov av social servicehandledning och social rehabilitering
 • kan arbeta med klientprocesser, kartläggning av stödåtgärder och serviceplanering
 • har kunskap i strukturerad dokumentering inom socialvården
 • kan på ett delaktighetsfrämjande sätt bemöta och handleda individer och grupper i behov av social servicehandledning och social rehabilitering

Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav


Studieperiodens (kursens) innehåll

 • Begrepp och teoretiska referensramar
 • Central lagstiftning, servicesystem och sociala förmåner
 • Service- och klientplaner
 • Klientprocessen
 • Kartläggning av servicebehov (ICF)
 • Principer för strukturerad dokumentering
 • Klientrelaterad intressebevakning och förmyndarskap
 • Yrkesroll och personlig professionalitet
 • Kommunikation och samtalsteknik
 • Klientcentrerat, resursförstärkande och delaktighetsfrämjande arbetssätt
 • Relations- och handledningskompetens

 

Kursansvarig:
Janina Dahla, janina.dahla(at)novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

14.01.2022 - 31.07.2022

Kursavgift

75 euro. Undantag: Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh