Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete, 5 sp

Kursen ingår i socionomutbildningen våren 2022 och ett visst antal deltagare kan på detta sätt anmäla sig som icke-examensstuderande via Öppna YH.

SO20SAI2 Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete, 5 sp 


Kurstid:
21.1-20.5 2022 

Närstudier: 
Kursstart: 21.1 kl. 13.15-16
Följande tillfällen: 22.1 kl. 9.00-15, 18.2 kl. 13.15-16, 25.3 kl. 10.15-12, 23.4 kl. 9.00-15, 20.5 kl. 9.15-12

Studieperiodens (kursens) lärandemål
Studerande

 • kan identifiera risker och resurser i utsatta barns, ungas och familjers vardag
 • har kunskaper i barnskyddets juridik och service
 • kan tillämpa resursförstärkande metoder och omfattar ett barncentrerat arbetssätt
 • kan arbeta systemiskt och interprofessionellt inom barnskyddets serviceformer

Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav


Studieperiodens (kursens) innehåll

 • Riskperspektivet, familjevåld, barnmisshandel, vanvård, brister i föräldraskap
 • Det resursförstärkande perspektivet, skyddsfaktorer, resiliens
 • Barnskyddslagen och klientprocessen
 • Barnskyddets servicesystem
 • Systemiskt arbetssätt
 • Barnskyddets öppna vård och metoder, familjearbete
 • Familjevården och institutionsvårdens uppbyggnad och metoder
 • Barnskyddets eftervård
 • Att möta barnet som klient, barnroller, samtalsmetodik
 • Föräldrastöd
 • Dokumentation

 

Kursansvarig:
Lilian Nordell, lilian.nordell(at)novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

21.01.2022 - 31.07.2022

Kursavgift

75 euro. Undantag: Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh