Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp samt en kurs för socionomer, 2 sp, start hösten 2022

Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp, samt en kurs för socionomer, 2 sp, start hösten 2022

Utbildningen genomförs enligt en hybridmodell under 14 närstudietillfällen turvis i Vasa och Åbo. Studerande kan även välja att delta helt på distans.

Utbildningen är ett nationellt nätverkssamarbete mellan finländska yrkeshögskolor. Utbildningen sker på svenska men god förmåga att förstå finska rekommenderas. Som utbildningsansvarig fungerar Jaana-Sofia Saarinen

Utbildningen riktar sig till personer med hälsovårdarexamen. Arbete inom företagshälsovården ses som en fördel.

Utbildningen ordnas 29.9.22 - 14.4.23 i ett samarbete med det nationella yrkeshögskolenätverket.

Plats: Närstudierna kan förverkligas turvis på campus i Vasa och Åbo beroende på deltagarens hemort, samt även som distansstudier oberoende av hemort.  

Närstudiedagarna (14 st) är följande:

29-30.9 2022

3-4.11 2022

1-2.12 2022

19-20.1 2023

16-17.2 2023

16-17.3 2023

13-14.4 2023

 

För socionomerna ( 3 års erfarenhet krävs) gäller följande studiedagar för 2 sp:

29.9 2022

30.9 2022 (endast 4 h)

4.11 2022 (endast 4 h)

19.1 2023 (endast 4 h)

16.2 2023

14.4 2023

  

Pris: 3 500 euro moms 0 % ( 15 sp)

Pris: 750 euro för socionomkurs 2 sp. Förverkligas ifall utbildningen på 15 sp kommer igång.

 

Anmälningstid: 1.2 - 30.8.22

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi, tfn +358504784679

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

29.09.2022 - 31.05.2023

Kursavgift

Pris 3 500 euro (moms 0), socionomkurs 2 sp kostar 750 euro (moms 0) och förverkligas ifall utbildningen på 15 sp kommer igång. Annulleringsvillkor: Anmälan är bindande. Anmälan kan annulleras kostnadsfritt senast 14 dagar före kursstart. Därefter debiteras 50 % av deltagaravgiften. Om man uteblir utan att anmäla om det senast 7 dagar på förhand, faktureras hela avgiften. Vid förhinder kan deltagaren bytas ut kostnadsfritt. Bytet bör meddelas till kontaktpersonen i förhand.

Plats