Flexibelt till sjukskötare, 11 sp, hösten 2022

Flexibelt till sjukskötare marknadsfördes tidigare under namnet Etappvis til sjukskötare

Yrkeshögskolan Novia i Vasa erbjuder kurser som ingår i sjukskötarnas läroplan som öppen yrkeshögskolekurser.
Du blir inskriven som icke-examensstuderande vid Öppna yrkeshögskolan.
För att erhålla sjukskötarexamen krävs att du i något skede ansöker om att bli antagen som examensstuderande via gemensam ansökan. Studierna räknas till godo ifall du blir antagen till examensutbildning.

Start 6.9.22 kl. 8.00

OBS! Vi förbehåller oss rätten till uppdateringar gällande innehåll.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer med examen från andra stadiet.

Förkrav: Andra stadiets yrkesexamen eller student

Utbildningens innehåll för höstterminen 2022, 11 sp, 3 kurser:

Den nya läroplanen följs, samma som sjukskötarprogrammet i Vasa

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Alere, Wolffskavägen 31, VASA

 

Introduktion för gruppen den 6.9 kl. 8-9 med fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen och sedan kursstart i den första kursen.

ÅV22GV06 Första hjälp och katastrofberedskap, 2 sp 

Förverkligande: VÅV22GV06-3003, kursansvarig Marica Hinders

Innehåll:

 • Första hjälpen
 • Agerande i olyckssituationer, kris- och katastrofsituationer

Närvarotillfällen i Alere:

Kursstart med teoridag: 6.9 kl 9-16, online.

Gruppindelning i grupp A och grupp B med två praktiska övningsdagar:

Grupp A: 7.9 kl. 8.30-16.30 

Grupp B: 8.9 kl. 8.30-16.30

 

VÅV22GV05 Läkemedelsbehandling 1, 3 sp 

Förverkligande: VÅV22GV05-3005 Anita Ståhl-Levon

Innehåll:

 • Lagstiftning
 • Farmakologi
 • Aseptik och administreringssätt
 • Receptlära
 • Patienthandledning och dokumentation
 • Läkemedelsräkning
 • Injektionsgivning

Kursstart 21.9

Dag 1: 4 h Webex helst 8.15 - 11.45, vecka 38, onsdag 21.9

Dag 2: 4 h Webex helst 8.15 - 11.45, vecka 40, onsdag 19.10

Dag 3: 4 h Webex helst 8.15 - 11.45, vecka 41, onsdag 26.10

Dag 4: 4 h Webex helst 8.15 - 11.45, vecka 42, onsdag 2.11

Följande dagar ingår i planeringen, datum kommer senare:

Dag 5: 7 h, injektioner. Kl. 9 – 16,

Dag 6: 8 h, injektioner. Kl. 9 – 16,

 

1 h teoritentamen online, sätts ut på gruppens och mitt schema. Två veckor efter att sista övningsdagen har hållits. KL. 8.15 – 9.15 på en onsdag.

2 h läkemedelsberäkningstentamen online, men sätts ut på gruppens och mitt schema. Veckan efter att sista övningsdagen har hållits. Kl. 8.15 – 9.45 på en onsdag förmiddag.

 

VÅV22GV01 Sjukskötarens profession, 6 sp 

Förverkligande VÅV22GV01-3003 Camilla Mattjus

Innehåll:

 • Vårdvetenskaplig kunskap och evidens som grund för vårdandet
 • Betydelsen av sjukskötarprofessionen
 • Sjukskötarens arbetsområden
 • Hälso- och sjukvård i Finland
 • Förvaltningsstrukturer, olika hållbara servicemiljöer och servicesystem
 • Allmänna lagar inom social- och hälsovården
 • Interprofessionellt arbete
 • Klientens/patientens ställning och rättigheter
 • Etiska riktlinjer och koder
 • Professionellt bemötande

Kursstart 5.10.22 kl 9.

Datum för genomförandet:

 5.10 kl. 9-10.30, externt, online, man kan sitta hemma vid egen dator

11.10 kl. 9-11.30, externt, online, man kan sitta hemma vid egen dator

28.10 kl. 9-11.30, externt, online, man kan sitta hemma vid egen dator

Närvaro på Alere, Wolffskavägen 31, Vasa  för workshopar:

 4.11 kl. 9-12.30, Workshop 1

16.11 kl 12.30-16, Workshop 2

30.11 kl. 9-12.30, Workshop 3

13.12 kl. 9-12.30, Workshop och avslutning

 

Information gällande seperat ansökan:

https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/separat-ansokan/

 

OBS! Vårterminens kurser publiceras senare i höst.

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2022 - 31.12.2022

Kursavgift

15 euro per studiepoäng eller max 100 euro/termin

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa