Simulering för socialbranschen, 5 sp

Simulering för socialbranschen, 5 sp

 

Tidpunkt: 2.5.2022- 25.11.2022

 

Anmälningstid: 18.2-25.4.2022    

 

Kursansvariga: Pia Liljeroth och Daniela Sundell

 

Simulering handlar om att i trygg miljö, skapa autentiska situationer där man kan träna bland annat interaktion och samarbetsfärdigheter. Simulering används mycket inom sjukvården och har inom allt större grad börjat användas inom annan utbildning.

 

Kursen riktar sig till personer som arbetar som lärare inom det sociala området. Kursens mål är väcka intresse för möjligheterna som simulering inom utbildningen inom det sociala området kan ge åt studerande och yrkesverksamma för att utveckla och upprätthålla sina färdigheter. Under kursen lär man sig planera, förverkliga och utvärdera olika scenarier. Man lär sig även att använda metoden på ett mångsidigt sätt, tillämpa metoden och integrera i den egna verksamhetsmiljön.

 

Kursen ordnas som när- och distansstudier och består av självstudier, inlärning genom samarbete, övningssimuleringar och distansuppgifter i form av simulering i den egna undervisningen. Kursen examineras genom en inlärningsportfolio.

 

Kursen inleds 2.5.2022 med självstudier på Moodle. Närstudieträffar på Campus i Åbo hålls 7.6.2022 kl. 15.30-18.00 och 8.6.2022 kl. 9-15 och via Teams 17.11.2022 kl. 15.30-18. Övningssimuleringarna, handlednings- och par-/gruppträffar enligt deltagarnas tidtabell. 

 

För godkänd kurs förutsätts närvaro på närstudieträffarna och godkänd examination. 

 

Pris: 50 euro + 24 % moms

 

OBS! Kom ihåg att i din anmälan också fylla i ditt yrke och var du jobbar. (Ifall det blir kö så prioriteras de som jobbar på yrkeshögskola inom det sociala området).

Kursen erbjuds också våren 2023.

 

Max. 20 deltagare antas till kursen.

 

 

Förfrågningar:

Fortbildningsplanerare Nanette Westergård, tfn +358 50 534 4790, nanette.westergard(at)novia.fi

Överlärare Pia Liljeroth, +358 44 762 3371, pia.liljeroth(at)novia.fi eller Daniela Sundell, tfn +358 50 564 5900, daniela.sundell(at)novia.fi 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

02.05.2022 - 25.11.2022

Kursavgift

Pris: 50 euro + 12 euro( 24 % moms), totalpris 62 euro Om du måste avboka ditt deltagande efter anmälningsperioden debiteras 50 % av deltagaravgiften. Om avbokningen sker senare än 14 dagar innan utbildningens start debiteras hela kostnaden för utbildningen.

Plats

NOVIA - ÅBO
00000 Åbo