Delkurs: Sjukskötarens profession, 6 sp, Flexibelt till sjukskötare hösten 2022

Sjukskötarens profession, 6 sp

Kursförverkligande för Flexibelt till sjukskötare finns i Peppi

Anmälning sker via utbildningen Öppna YH/Flexibelt till sjukskötare hösten 2022

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2021 - 31.01.2023