Delkurs: Första hjälp och katastrofberedskap, 2 sp, Flexibelt till sjukskötare hösten 2022

Delkurs  i utbildningen Flexibelt till sjukskötare hösten 2022

Första hjälp och katastrofberedskap, 2 sp

Förverkligande finns i Peppi

Anmälan via utbildningen Flexibelt till sjukskötare hösten 2022

Förverkligande: VÅV22GV06-3003, kursansvarig Marica Hinders

Innehåll:

Första hjälpen

Agerande i olyckssituationer, kris- och katastrofsituationer

Närvarotillfällen i Alere:

Kursstart med teoridag 1: 6.9 kl 9-16 och teoridag 2: 6.10 kl. 8.30-16.30

Gruppindelning i grupp A och grupp B med två praktiska övningsdagar:

Grupp A: 7.9 kl. 8.30-16.30 och 7.10 kl 8.30-16.30

Grupp B: 8.9 kl. 8.30-16.30 och 12.10 kl. 8.30-16.30

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2022 - 31.01.2023