Patient-och klientsäkerhet då social-och hälsovården digitaliseras, 3 sp

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till professionella inom social- och hälsovård och högskolestuderande inom branschen

 

Kursen förverkligas virtuellt på Moodle.

 

Studerande:

  • kan beskriva förutsättningar för och utmaningar med arbetet gällande patient- och klientsäkerhet inom social- och hälsovårdens verksamhetsområden
  • känner till lagar och rekommendationer gällande och tillsynen av patient- och klientsäkerhet i Finland
  • känner till hur digitala system tryggar patientsäkerheten genom att förutspå risker, riskhantering, rapportering och uppföljning
  • kan beskriva möjligheter och utmaningar med att trygga klient- och patientsäkerheten vid användandet av digitala e-Hälsotjänster 
  • kan beskriva vad en säkerhetskultur innefattar då vården digitaliseras
  • reflekterar kring etiska ställningstaganden för patienten/klienten i den digitala världen 

 

Kursinnehåll
Kursen förverkligas virtuellt på Moodle.
Den består av korta videoföreläsningar, skriftliga uppgifter samt ett aktivt deltagande i Moodles diskussionsforum. Teman för dessa arbeten/uppgifter är följande tre delar:

  • Patient-och klientsäkerhet idag och imorgon
  • Välfärdsteknologi som ett verktyg som stöder patient-och klientsäkerheten
  • Säkerhet, trygghet och delaktighet för patienten/klienten i den digitala världen

 

Bedömning enligt en skala 1-5.
Bedömningen består av två skriftliga arbeten och en Moodle tentamen.
De färdiga delarna bedöms och dessutom kan ett aktivt deltagande i diskussionsforumet höja det slutliga vitsordet.

 

Eventuella förkunskaper
Av sökande förutsätts kännedom om patient-och klientsäkerhet.
God förmåga att förstå finska rekommenderas

 

Kontaktpersoner:
Terese Österberg, lektor, terese.osterberg@novia.fi,
Camilla Pitkänen, fortbildningsplanerare, camilla.pitkanen@novia.fi

 

Har du problem med anmälan, vänligen kontakta campusonline@novia.fi

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

06.06.2022 - 07.08.2022

Kursavgift

Ingen avgift