Biomedicinsk laboratorievetenskap och kvalitetsutveckling, 3 sp

Målgrupp:
Bioanalytikstuderande (termin 3-7)

Mål:
Studerande

  • har grundläggande insikter i biomedicinsk laboratorievetenskap och dess relation till andra vetenskaper
  • har insikter i professionell och juridisk etik
  • innehar beredskap för kvalitetsutveckling inom det egna verksamhetsområdet ur ett helhetsperspektiv 

Kursinnehåll

  • Centrala delar av biomedicinsk laboratorieverksamhet
  • Etiska aspekter och framtidsvisioner
  • Kvalitetsutveckling inom biomedicinsk laboratorieverksamhet

Kursförverkligan
virtuellt på Moodle 

Eventuella förkunskaper
Grunder i bioanalytikens område

Utvärdering av prestationer 
Skriftliga uppgifter som lämnas in på moodle.
Vitsord 0-5

 

Övrig information kommer att finnas tillhanda på kursens Moodle sida.
Information sänds till alla efter att sisita anmälningsdagen varit.

 

Kontaktperson:
Margareta Antus, margareta.antus@novia.fi

 

Behöver du hjälp med anmälan, vänligen kontakta campusonline@novia.fi

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

25.05.2022 - 31.12.2022

Kursavgift

Ingen avgift