Strålsäkerhet för tandvårdspersonal 1 sp

STRÅLSÄKERHET FÖR TANDVÅRDSPERSONAL 1 SP

Utbildningen sker enligt strålsäkerhetslagen (859/2018), statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018) samt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) och STUK:s föreskrifter.

Studiernas omfattning är 1 sp. Kursen är virtuell och förverkligas i lärplattformen Moodle.

Kursinnehållet fokuserar på strålsäkerhet på arbetsplatsen samt användning av strålning inom odontologi. 

 

Tidpunkt: 31.10-15.12.2022

Anmälningstid: 2.5 - 15.10.2022

Pris: 110€ + moms 24%

Kursansvarig: Katarina Vironen, YH Novia

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

31.10.2022 - 15.12.2022

Kursavgift

Pris: 110 e + 24 % moms (26,40 e)

Plats

Virtuell kurs - Virtuell kurs
00000 Virtuell kurs