Delkurs: Budgetering, strategisk ledning och uppföljning 5 sp

Delkurs i utbildningen Ledarskap för social-och hälsovård. Denna kurs hette tidigare Ekonomisk styrning och uppföljning.

Anmälning: 8.8 - 18.9 2022

 

Föreläsare: Maria Westerlund

Tidtabell:    19.10 kl.9.15-12.00/ Introduktion

                   7.12 kl. 9.15-12.00/ Projektpresentationer

Kursens uppbyggnad:

Kursen är digital och förverkligas via Teams. Mellan introduktionen och projektpresentationerna erbjuds handledning vid behov enligt överenskommen tidtabell, även via Teams.

Innehåll:

-Social-och hälsovårdslagstiftning

-Social-och hälsovårdsekonomi

-Budgetering

-Konkurrenslagstiftning

 

Frågor om kursinnehåll,länkar,frånvaro,bedömning riktas till föreläsaren:

maria.westerlund@novia.fi 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

19.10.2022 - 07.12.2022

Kursavgift

15 e per studiepoäng, totalt 75 e

Plats