Produktion och förädling av naturfiber, 15 sp

Produktion och förädling av naturfiber, 15 sp inom öppna yrkeshögskolan är uppbyggd som en fortbildningsutbildning till stöd för kontinuerligt lärande och fungerar samtidigt som en studiehelhet som kan tillgodoräknas inom Yrkeshögskolan Novias examensgivande agrologutbildning.

Produktion och förädling av naturfiber, 15 sp utgår från den historiska bakgrunden, tar fasta på nuläge och siktar på utveckling av framtida produktion, förädling, marknadsföring och försäljning av naturfiber. Modulen består av tre kurser, som kan genomföras separat, men som stöder varandra och bildar en sammanhängande och fungerande helhet:

 • Produktion av naturfiber, 5 sp
 • Förädling av naturfiber, 5 sp
 • Marknadsföring och försäljning av naturfiber, 5 sp

Lärandemål:

Den studerande:

 • har en förståelse för den inhemska naturfiberproduktionens och -förädlingens förutsättningar
 • kan planera en hållbar produktion och förädling av naturfiber
 • kan utföra lönsamhetsberäkningar gällande olika former av naturfiberproduktion
 • kan identifiera och utvärdera naturfiberresurser för produktion, förädling, marknadsföring och försäljning

Målgrupp:

Produktion och förädling av naturfiber 15 sp riktar sig till alla intresserade.

Tilläggsuppgifter:

Studerande bör vara utrustad med ändamålsenlig teknik för deltagande i undervisning på distans, dator eller Ipad med internetanslutning, hörlurar, mikrofon och webkamera.

Modulen genomförs på svenska med stöd av ändamålsenlig användning av engelska och finska i samband med resursföreläsningar, uppgifter, diskussioner och handledning.

Undervisningsmetod:

Kurserna genomförs till stor del på distans och stöds av interaktiva Teamsmöten med gruppdiskussioner och skriftliga diskussioner på inlärningsplattformen Moodle. Resursföreläsningar, fallstudier och goda praktiska exempel. Individuella studieuppgifter, projekt och litteraturstudier. Projektarbete i små grupper och gruppvisa möten. Studiegrupper bildas för att stöda varandras inlärning, arbete med uppgifter och projekt. Regionala närstudieträffar och studiebesök arrangeras runt om i Finland.

Avgift:

Avgiften för modulen på 15 sp är 200€.

Avgiften är uppdelad i två rater. En för hösten 2022 och en för våren 2023.  

 ___________________________________________________________________________________________

Produktion av naturfiber 5 sp

Tidpunkt för kurs:

10.10 - 31.12 2022

Kursens innehåll:

 • naturfibertypernas egenskaper och användning
 • odling och produktion av naturfiber
 • odlingen- och produktionens miljöaspekter
 • lagring av naturfiber

Lärandemål:

Den studerande:

 • känner till naturfibertypernas egenskaper och användning
 • kan planera odling och produktion av naturfiber med beaktande av kvalitetsaspekter
 • förstår odlingen- och produktionens miljöaspekter
 • känner till metoder för lagring av naturfiber

Bedömningskriterier:

Kursen bedöms som Godkänd/Underkänd på basen av godkänd hemtentamen och godkända projektuppgifter.

 

Förädling av naturfiber 5 sp

Tidpunkt för kurs:

30.1 - 14.4 2023

Kursens innehåll:

 • logistikkedjor för naturfiber
 • förädlingsprocesser och produktkvalitet för naturfiber
 • cirkulär ekonomi, sidoströmmar och användningsområden

Lärandemål:

Den studerande:

 • känner till logistikkedjor för naturfiber
 • förstår förädlingsprocesser för naturfiber
 • känner till hur hög produktkvalitet för naturfiber skapas och kan tillämpa detta i förädlingsprocesser
 • förstår begreppet cirkulär ekonomi
 • kan beakta sidoströmmar och användningsområden

Bedömningskriterier:

Kursen bedöms som Godkänd/Underkänd på basen av godkänd hemtentamen och godkända projektuppgifter.

 

Marknadsföring och försäljning av naturfiber 5 sp

Tidpunkt för kurs:

9.10 - 31.12 2023

Kursens innehåll:

 • kundgrupper och försäljningskanaler
 • naturfibertypernas värdekedja
 • produktinnovation och nya användningsområden för naturfiber
 • ekonomi och lönsamhet

Lärandemål:

Den studerande:

 • känner till kundgrupper och försäljningskanaler
 • förstår naturfibertypernas unika konkurrensfördelar och värdekedja
 • kan medverka i produktinnovation och produktutveckling för att skapa nya användningsområden för naturfiber
 • kan beakta naturfiberproduktionens och -förädlingens ekonomi och lönsamhet

Bedömningskriterier:

Kursen bedöms som Godkänd/Underkänd på basen av godkänd hemtentamen och godkända projektuppgifter.

Kontaktperson:

Frågor gällande kursen kan riktas till lars.fridefors@novia.fi 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

10.10.2022 - 31.12.2023

Kursavgift

200,00€