Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer 5 sp

Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer 5 sp
Kurskod: SO20SOP4-3004

Förkunskaper:
Inga

Kursens målsättning:

Studerande

 • kan tillämpa socialpedagogikens verksamhetsprinciper i arbete bland barn och familjer
 • kan planera, förverkliga och utvärdera socialpedagogisk verksamhet med barngrupper
 • har kunskap om barns och familjers livsvillkor, resurser och behov av stöd i vardagen
 • kan stöda utvecklingen och främja delaktighet bland barn och familjer genom att tillämpa resursförstärkande metoder

Innehåll:

 • Tillämpning av socialpedagogiska teorier i arbete med småbarn och barn i skolåldern samt med deras föräldrar
 • Barnet och barndomen
 • Barncentrering, barnsyn och barns syn
 • Föräldraskap och familj
 • Tidig anknytning
 • Resurser och utmaningar i barnfamiljens vardag
 • Förebyggande familjearbete
 • Barn- och familjerätt
 • Serviceformer för barn och familjer
 • Systemisk orienteringsgrund
 • Delaktighetsfrämjande arbetssätt
 • Resursförstärkande arbetssätt
 • Planering, genomförande och utvärdering av barn- eller familjeverksamhet

Tidpunkt:
1.9-20.11.2022

Närstudier:
1.9
2.9
8.10
10.11

Plats: 
Gripen, Tavastgatan 13, Åbo

Avgift: 75€
Information om Öppna YH och prissättning:
https://novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/  

Kontaktperson:
Lilian Nordell, Lilian.Nordell@novia.fi 

  

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2022 - 20.11.2022

Kursavgift

75,00 €