Socialgerontologi, 5 sp

Kursnamn: Socialgerontologi, 5 sp
Kurskod: SO20SOS4-3004 

Kursens lärandemål
Studerande

 • Har kunskap om socialgerontologisk teori och förmåga att reflektera kritiskt kring kategorisering av äldre
 • Kan bemöta seniorer deras anhöriga och kan handleda dem inom det sociala servicesystemet
 • Kan tillämpa, planera och utvärdera resursförstärkande metoder för äldre i syfte att främja hälsa och funktionsförmåga

Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav

Kursens innehåll

 • Perspektiv på åldrande i olika kontext
 • Samhällsaktuella trender och utvecklingsmöjligheter inom socialgerontologin
 • Fysisk, psykiska och sociala utmaningar bland äldre
 • Serviceformer och -tjänster för äldre/tredje sektorn
 • Socialhandledning och serviceplanering
 • Digital välfärdsteknik som stöd i vardagen för äldre
 • Närståendevård och anhörigstöd
 • Resursförstärkande metoder

Kurstid: 1.9-10.12.2022

Närstudier:
1.9
2.9 
7.10 
10.11
10.12 

Kursavgift: 75€
Information om Öppna YH och prissättning:
https://novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/  

Kursansvarig: Janina Dahla, Janina.Dahla@novia.fi 

 

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2022 - 10.12.2022

Kursavgift

75,00 euro