Arbetslivsvägledning, 3 sp

Kursnamn: Arbetsvägledning, 3 sp
Kurskod: SO20SOS6

Kursen utförs som distanskurs.
Information kommer till anmälda efter sista anmälningsdag 29.8.2022

Kursens lärandemål:
Studerande

  • har kunskaper om arbetsmarknaden och sociala risker kopplade till arbetslöshet och arbetsoförmåga
  • kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande och rehabiliterande verksamhet samt i arbetslivsrelaterade ekonomiska frågor
  • kan förhålla sig kritiskt och utvecklingsinriktat till arbetskraftsrelaterade frågor


Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav

Kursens innehåll:

  • Synen på arbete och arbetslöshet
  • Arbetsmarknadspolitik och statistik
  • Sociala servicesystemet och lagstiftning i förhållande till arbetslöshet, arbetsoförmåga, pensionering
  • Socialhandledning i sysselsättningsstödande och rehabiliterande verksamheter
  • Socialhandledning i ekonomiska frågor, utkomstskydd
  • Kontinuerligt lärande

Kurstid: 5.9-23.10 2022

Avgift: 45€
Information om Öppna YH och prissättning:
https://novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/  

Kursansvarig: Peter Edelsköld, Peter.Edelskold@novia.fi 

 

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

05.09.2022 - 23.10.2022

Kursavgift

45,00 euro